090 2077 959 - (028) 6650 6738 - (028) 6650 8738
·
vplsnguyenhung@gmail.com
·
Thứ 2 - Thứ 7 08:00-17:00
Bấm gọi Luật sư

Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự được sử dụng trong trường hợp nào?

Nghĩa vũ quân sự là nghĩa vụ của mọi thanh niên đối với tổ quốc. Tuy nhiên, pháp luật quy định một số trường hợp được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Những trường hợp nào được miễn nghĩa vụ quân sự? Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự được sử dụng trong trường hợp nào? Luật Nguyễn Hưng sẽ tư vấn và hướng dẫn cách viết mẫu đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật.

Quy định về luật nghĩa vụ quân sự hiện hành

Tiêu chuẩn, điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự

Căn cứ Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, có 04 tiêu chuẩn và điều kiện để tuyển quân.

Tiêu chuẩn, điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự
Tiêu chuẩn, điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự

Tuổi đời:

a) Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.

b) Công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Tiêu chuẩn chính trị:

a) Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng – Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

b) Đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Tiêu chuẩn sức khỏe:

a) Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

b) Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

c) Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.

Tiêu chuẩn văn hóa:

a) Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7.

b) Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

Thời gian nhập ngũ hằng năm

Thời gian nhập ngũ thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc gọi công dân nhập ngũ. Hằng năm, gọi công dân nhập ngũ một lần vào tháng hai hoặc tháng ba, trường hợp cần thiết có thể được gọi lần thứ hai.

Những trường hợp được miễn nghĩa vụ quân sự

Căn cứ luật nghĩa vụ quân sự và Thông tư 148/2018/TT-BQP, các trường hợp được miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau:

 • Con liệt sĩ, con của thương binh hạng một;
 • Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;
 • Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;
 • Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;
 • Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

Trốn nghĩa vụ quân sự bị xử lý như thế nào?

Người trốn nghĩa vụ quân sự có thể bị xử phạt hành chính hoặc phải chịu trách nhiệm hình sự:

 • Tại Điều 7 Nghị định 120/2013/NĐ-CP quy định xử phạt 1,500,000 đồng đến 2,500,000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời hạn hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lí do chính đáng. Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc chấp hành lệnh gọi nhập ngũ.
 • Bộ luật hình sự quy định tại Điều 332 tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm, mức phạt tù cao nhất là 05 năm và Điều 333 tội không chấp hành lệnh gọi quân nhân dự bị nhập ngũ có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm, mức cao nhất là 07 năm.

Mẫu đơn xin hoãn nghĩa vụ quân sự mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TẠM HOÃN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân……………………………………………………………………………………………

Tôi tên:………………………………sinh ngày:……………………………………………………………………………………………………………

CMND/CCCD:…………………Ngày cấp:………………Nơi cấp:…….…………………………………………………………………………

Nghề nghiệp:…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

Hộ khẩu:………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này kính mong đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân ………………..… xem xét cho tôi được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Lý do:………………………………………… theo Điều 41 của luật Nghĩa vụ quân sự 2015 (kèm theo giấy tờ liên quan).

Tôi cam đoan những gì trình bày ở trên là hoàn toàn đúng sự thật, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

…….., ngày……tháng……năm……

Người làm đơn

Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự
Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự được sử dụng trong trường hợp nào?

Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự được sử dụng trong các trường hợp được hoãn nghĩa vụ quân sự được quy định tại khoản 1 Điều 41 luật Nghĩa vụ quân sự.

 • Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;
 • Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;
 • Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;
 • Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;
 • Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;
 • Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;
 • Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Một số câu hỏi thường gặp về nghĩa vụ quân sự.

Có hình xăm lớn trên người có phải đi nghĩa vụ quân sự không?

Tại Thông tư 148/2018/TT-BQP không có quy định về việc không gọi nhập ngũ đối với người có hình xăm (dù lớn hay nhỏ). Do đó, người có hình xăm vẫn có thể được đi nghĩa vụ quân sự.

Chỉ học hết lớp 9 có phải đi nghĩa vụ quân sự không?

Tại khoản 4 Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định về tiêu chuẩn văn hóa đối với người nhập ngũ, công dân được gọi nhập ngũ có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ trên cao xuống thấp. Đối với những địa phương khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì có thể được xem xét tuyển chọn công dân có trình độ văn hóa lớp 7.

Mắt bị cận dưới 2 độ có phải đi nghĩa vụ quân sự không?

Tiêu chuẩn sức khỏe của công dân khi nhập ngũ được quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP, không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về măt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ).

Do đó, nếu người bị cận dưới 1,5 diop vẫn có thể được tham gia nghĩa vụ quân sự nhưng nếu bị cận 1,5 diop trở lên thì sẽ không được gọi nhập ngũ.

Bị mất 01 đốt ngón tay có phải đi nghĩa vụ quân sự không?

Trong trường hợp bị mất 01 đốt của 01 ngón tay cái hoặc mất 01 đốt của ngón trỏ bàn tay phải thì công dân được đánh giá là không đủ tiêu chuẩn sức khỏe để tham gia nghĩa vụ quân sự. Ngoài ra, mất 01 đốt ngón tay trong các trường hợp khác thì vẫn có thể đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo luật định.

Bị gãy 01 chiếc răng cửa có phải đi nghĩa vụ quân sự không?

Về tiêu chuẩn phân loại theo bệnh tật đối với răng thì ngoài việc bị  mất răng còn phải căn cứ vào sức nhai để đánh giá mức độ sức khỏe. Mất 01 răng cửa, có sức nhai tốt và đáp ứng các tiêu chuẩn khác thì sẽ được gọi tham gia nhập ngũ.

Nếu bạn còn vướng mắc chưa rõ cần được hỗ trợ tư vấn. Vui lòng gửi câu hỏi về Luật Nguyễn Hưng qua email vplsnguyenhung@gmail.com. Hoặc liên hệ qua điện thoại: (028) 6650 6738 – (028) 6650 8738 để được tư vấn giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Đánh giá

Bài Viết Mới Nhất:

Hãy để luật sư giúp bạn!

Nếu bạn cần bất kỳ trợ giúp nào, xin vui lòng liên hệ ngay với Văn phòng luật sư Nguyễn Hưng và Cộng sự.

Gọi ngay : 090 2077 959

vplsnguyenhung@gmail.com Thứ 2 – Thứ 7 08:00-17:00