090 2077 959 - (028) 6650 6738 - (028) 6650 8738
·
vplsnguyenhung@gmail.com
·
Thứ 2 - Thứ 7 08:00-17:00
Bấm gọi Luật sư

Chuyên mục

Pháp luật thừa kế
Thủ tục công bố di chúc được thực hiện như thế nào?

Thủ tục công bố di chúc được thực hiện như thế nào?

Di chúc thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển giao tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Vậy làm sao để di chúc được thực...
Gửi giữ di chúc được pháp luật quy định như thế nào?

Gửi giữ di chúc ở đâu? Quy định về gửi giữ, lưu trữ di chúc rao sao?

Theo quy định của pháp luật thì Di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế (Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản...
Quyền của người lập di chúc là gì?

Quyền của người lập di chúc là gì theo pháp luật hiện hành?

Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật. Vậy quyền của...
Công chứng di chúc là gì, giấy tờ và thủ tục như thế nào?

Công chứng di chúc là gì, giấy tờ và thủ tục như thế nào?

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Di chúc phải được lập thành văn...
20 câu hỏi thường gặp về di chúc và quyền thừa kế tài sản

20 câu hỏi thường gặp về di chúc và quyền thừa kế tài sản

Di chúc và quyền thừa kế tài sản là vấn đề thường xảy ra nhiều tranh chấp. Quyền thừa kế là quyền rất quan trọng được pháp luật dân sự...
Con ngoài giá thú là gì?

Con ngoài giá thú là gì? Có được chia tài sản thừa kế không?

Con ngoài giá thú được pháp luật quy định như thế nào? Con ngoài giá thú có quyền lợi gì? Con ngoài giá thú có được chia tài sản thừa...
Phân chia di sản thừa kế được pháp luật quy định thế nào?

Phân chia di sản thừa kế được pháp luật quy định như thế nào?

Phân chia di sản thừa thế là chuyện không hiếm gặp trong xã hội hiện nay. Di sản thừa thế được phân chia theo những trường hợp nào? Người phân...
Di sản thừa kế là gì?

Di sản thừa kế là gì? Cách xác định di sản thừa kế trong luật dân sự

Khái niệm di sản thừa kế là gì, được pháp luật quy định như thế nào? Xác định di sản thừa kế ra sao? Quyền của người để lại di...
Thừa kế thế vị là gì?

Thừa kế thế vị là gì? Điều kiện để hưởng thừa kế thế vị như thế nào?

Thừa kế thế vị là gì? Để hưởng thừa kế thế vị cần thỏa mãn những điều kiện gì? Khi nào phát sinh trường hợp thừa kế thế vị? Hồ...
Thừa kế theo pháp luật là gì?

Thừa kế theo pháp luật là gì? Các trường hợp thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định. Các trường hợp thừa kế theo...
Thừa kế là gì?

Thừa kế là gì? Các hàng thừa kế theo quy định pháp luật

Thừa kế là gì? Các hàng thừa kế theo quy định của pháp luật như thế nào? Hàng thừa kế thứ nhất, thứ hai, thứ ba gồm những ai? Việc...
Di chúc là gì?

Di chúc là gì? Người lập di chúc là ai? Di chúc có hiệu lực khi nào?

Di chúc là gì? Các hình thức của di chúc, nội dung của du chúc như thế nào? Người lập di chúc là ai?  Thế nào là di chúc hợp...