090 2077 959 - (028) 6650 6738 - (028) 6650 8738
·
vplsnguyenhung@gmail.com
·
Thứ 2 - Thứ 7 08:00-17:00
Bấm gọi Luật sư

Hành vi nhận tiền sửa điểm thi tốt nghiệp bị xử lý như thế nào?

Hành vi nhận tiền sửa đổi kết quả thi tốt nghiệp THPT là hành vi mang lại rất nhiều hậu quả xấu, ảnh hưởng đến xã hội. Hành vi nhận tiền sửa điểm thi là gì? Hậu quả của việc sửa điểm thi tốt nghiệp là gì? Tội nhận tiền sửa điểm thi tốt nghiệp bị xử lý như thế nào? Luật Nguyễn Hưng sẽ tư vấn cụ thể trong bài viết sau đây.

Hành vi nhận tiền sửa điểm thi là gì?

Thi tốt nghiệp là kỳ thi rất quan trọng trong cuộc đời của mỗi học sinh. Nó quyết định quá trình học tập, sự ôn thi kỹ càng cũng như đánh dấu các cột mốc ở từng giai đoạn trưởng thành, mở ra cánh cửa tương lai tốt hơn cho họ. Vì là rất quan trọng nên đề thi và điểm số cũng sẽ không dễ dàng gì. Tuy nhiên, dạo gần đây vấn nạn nhận tiền sửa điểm thi lại xuất hiện làm ảnh hưởng đến sự chọn lọc, đánh giá năng lực giáo dục và sự cố gắng của các bạn học sinh chăm chỉ.

Hành vi nhận tiền sửa điểm thi là việc cơ quan, cán bộ trong bộ phận quản lý điểm thi, Hội đồng thi, những người có thẩm quyền liên quan đến kỳ thi và kết quả thi nhận tiền từ bên ngoài để chỉnh sửa điểm thi của các thí sinh có điểm chưa đủ chuẩn so với nhu cầu của thí sinh hoặc chưa đủ chuẩn so với điểm chung của kỳ thi.

Hành vi nhận tiền sửa điểm thi tốt nghiệp THPT bị xử lý như thế nào?
Hành vi nhận tiền sửa điểm thi tốt nghiệp THPT bị xử lý như thế nào?

Hậu quả của hành vi sửa điểm thi tốt nghiệp là gì?

Việc sửa điểm thi tốt nghiệp này mang lại rất nhiều hậu quả xấu, ảnh hưởng đến xã hội, chẳng hạn như:

  • Không có sự công bằng giữa các thí sinh;
  • Làm mất niềm tin của phụ huynh, học sinh, những người quan tâm đến kỳ thi;
  • Vô tình tạo cho học sinh sự ỷ lại lười biếng, không chịu học hành;
  • Ảnh hưởng xấu đến tư tưởng đạo đức, nhân cách của các thế hệ học sinh;
  • Giảm uy tín của Ngành giáo dục cũng như là nhà trường;
  • Giảm đi tính nghiêm túc, khách quan và minh bạch của kỳ thi tốt nghiệp.
Hậu quả của hành vi sửa điểm thi tốt nghiệp THPT là gì?
Hậu quả của hành vi sửa điểm thi tốt nghiệp THPT là gì?

Tội sửa điểm thi tốt nghiệp bị xử lý như thế nào?

Trường hợp bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”

Theo khoản 2 Điều 352 Bộ luật hình sự 2015_sửa đổi, bổ sung 2017, người có chức vụ là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện một nhiệm vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện công vụ, nhiệm vụ.

Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân do vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác.

Đối với hành vi nhận tiền sửa điểm thi này thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tùy vào từng trường hợp mà tội danh sẽ được định đoạt khác nhau. Trước tiên là tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015_sửa đổi, bổ sung 2017.

Điều 356. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại khác đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.

Phạm tội gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.

Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng”.

Tùy tình tiết cụ thể sẽ có định khung khác nhau, nhưng nếu thuộc định khung cao nhất sẽ bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm tù. Thêm vào đó, hình phạt bổ sung đối với hành vi này sẽ bị cấm đảm nhiệm chức vụ hiện tại từ 01 đến 05 năm và có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Trường hợp bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”

Thêm một tội danh trong vấn đề sửa điểm thi, đó là tội nhận hối lộ. Trong quá trình điều tra, nếu cơ quan chức năng có căn cứ xác định người này đã có động cơ tư lợi cá nhân, nhận tiền hoặc lợi ích vật chất cho chính bản thân người đó hoặc cho người hoặc tổ chức khác để thực hiện việc sửa điểm thi thì sẽ phạm tội nhận hối lộ. Tội phạm và hình phạt được quy định cụ thể tại Điều 354 Bộ luật Hình sự 2015_sửa đổi, bổ sung 2017.

Điều 354. Tội nhận hối lộ

Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian nhận hoặc sẽ nhận bất kỳ lợi ích nào sau đây cho chính bản thân người đó hoặc cho người hoặc tổ chức khác để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm hoặc đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục 1 Chương này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

b) Lợi ích phi vật chất.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Có tổ chức;

b) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng;

đ) Phạm tội 02 lần trở lên;

e) Biết rõ của hối lộ là tài sản của Nhà nước;

g) Đòi hối lộ, sách nhiễu hoặc dùng thủ đoạn xảo quyệt.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:

a) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

b) Gây thiệt hại về tài sản từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên;

b) Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên.

Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Người có chức vụ, quyền hạn trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước mà nhận hối lộ, thì bị xử lý theo quy định tại Điều này”.

>> Tham khảo bài viết:

Ngoài ra, những người đưa tiền, lợi ích vật chất cho cán bộ trong việc quản lý điểm thi, Hội đồng thi với mục đích chỉnh sửa điểm của thí sinh dự thi có thể sẽ cấu thành tội phạm với tội danh đưa hối lộ. Điều 364 BLHS 2015_sửa đổi, bổ sung 2017 quy định về tội đưa hối lộ như sau: Người nào trực tiếp hay qua trung gian đã đưa hoặc sẽ đưa cho người có chức vụ, quyền hạn hoặc người khác hoặc tổ chức khác bất kỳ lợi ích nào sau đây để người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm đối với đồ hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng; hay lợi ích phi vật chất. Thêm vào đó, tùy vào từng trường hợp mà mức khung hình phạt sẽ tăng thêm.

Qua đây, chúng ta thấy được hành vi nhận tiền sửa điểm thi hay đưa tiền sửa điểm thì đều có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Mục đích của việc thi cử là để đánh giá năng lực cá nhân của mỗi học sinh trong quá trình học tập trên ghế nhà trường, phụ huynh học sinh hay học sinh không nên đặt nặng thành tích mà quên đi khả năng và trình độ hiện có của bản thân, đôi khi vì quá chạy theo thành tích có thể dẫn đến những hậu quả xấu không mong muốn, ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ vị thành niên và quá trình hình thành nhân cách của các bạn nhỏ.

Nếu bạn bạn cần tư vấn thêm về các vấn đề pháp lý liên quan khác, vui lòng liên hệ Luật Nguyễn Hưng qua số điện thoại (028) 6650 6738 – (028) 6650 8738 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ từ đội ngũ luật sư.

Đánh giá

Bài Viết Mới Nhất:

Hãy để luật sư giúp bạn!

Nếu bạn cần bất kỳ trợ giúp nào, xin vui lòng liên hệ ngay với Văn phòng luật sư Nguyễn Hưng và Cộng sự.

Gọi ngay : 090 2077 959

vplsnguyenhung@gmail.com Thứ 2 – Thứ 7 08:00-17:00