090 2077 959 - (028) 6650 6738 - (028) 6650 8738
·
vplsnguyenhung@gmail.com
·
Thứ 2 - Thứ 7 08:00-17:00
Bấm gọi Luật sư

Tội chiếm đoạt chất ma túy điều 252 Bộ luật Hình sự

Chiếm đoạt chất ma túy là hành vi gì? Dấu hiệu cấu thành tội phạm tội chiếm đoạt chất ma túy? Tội chiếm đoạt chất ma túy bị xử lý hình sự như thế nào? Luật Nguyễn Hưng sẽ giải đáp cụ thể các vấn đề này trong bài viết sau đây.

Chiếm đoạt chất ma túy là hành vi gì?

Tội chiếm đoạt chất ma tuý là một trong những hành vi phạm tội xâm phạm đến các quy định của Nhà nước về quản lý các chất ma tuý do người có đủ năng lực và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự phạm tội thông qua các hành vi trộm cắp, lừa đảo, tham ô, lạm dụng tín nhiệm, cưỡng đoạt, cướp hoặc cướp giật chất ma tuý để thực hiện những việc trái quy định của pháp luật.

Tội chiếm đoạt chất ma túy điều 252 Bộ luật Hình sự
Tội chiếm đoạt chất ma túy điều 252 Bộ luật Hình sự

Dấu hiệu cấu thành tội phạm tội chiếm đoạt chất ma túy

Chủ thể

Chủ thể của tội phạm là người từ đủ tuổi trở lên có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Bộ luật hình sự không quy định năng lực trách nhiệm hình sự là gì nhưng có quy định về việc loại trừ trách nhiệm hình sự đối với người mất năng lực trách nhiệm hình sự tại Điều 21 Bộ luật hình sự. Như vậy, người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình thì không phải chịu trách nhiệm hình sự. Tóm lại, người chịu trách nhiệm hình sự phải là người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội khi còn khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi của mình.

Tuổi chịu trách nhiệm hình sự được quy định tại Điều 12 BLHS. Người trên 16 tuổi sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi loại tội phạm. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội rất nghiêm trọng, cụ thể là tội nghiêm trọng quy định tại một trong các Điều 248 (tội sản xuất trái phép chất ma túy); Điều 249 (tội tàng trữ trái phép chất ma túy); điều 250 (tội vận chuyển trái phép chất ma túy); điều 251 (tội mua bán trái phép chất ma túy); Điều 252 (tội chiếm đoạt chất ma túy). khoản 1 Điều 252 của BLHS là tội phạm nghiêm trọng và các khoản 2, 3, 4 của điều này là tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Như vậy, độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự về tội sản xuất trái phép chất ma túy là 16 tuổi đối với tội quy định tại khoản 1 Điều 252 và 14 tuổi đối với tội quy định tại các khoản 2,3, 4 Điều này. pháp luật.

Chủ thể của tội phạm có thể là một cá nhân thực hiện tội phạm một mình, nhưng cũng có thể là nhiều người cùng thực hiện tội phạm. Khi có nhiều người cùng thực hiện một tội phạm quy định tại Điều 17 BLHS thì:

Điều 17. Đồng phạm

  • Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm.
  • Phạm tội có tổ chức là hình thức đồng phạm có sự cấu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm.
  • Cộng tác viên bao gồm người tổ chức, người thực hành, người xúi giục và người hỗ trợ.
  • Người thực hành là người trực tiếp thực hiện tội phạm.
  • Người tổ chức là người xúi giục, chỉ đạo, trực tiếp thực hiện tội phạm.
  • Người xúi giục là người xúi giục, lôi kéo, thúc đẩy người khác phạm tội.
  • Người giúp sức là người tạo điều kiện về tinh thần hoặc vật chất cho việc thực hiện tội phạm.
  • Những người đồng phạm không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vượt quá của người thực hành.

Khách thể

Tội chiếm đoạt chất ma túy xâm phạm trực tiếp đến quy định về quản lý chất ma túy của nhà nước.

Mặt chủ quan

Người phạm tội thực hiện hành vi cố ý chiếm đoạt chất ma túy, chỉ có thể là lỗi cố ý trực tiếp. Nói cách khác, người phạm tội biết rõ hành vi của mình bị pháp luật nghiêm cấm, thấy trước tác hại của việc chiếm đoạt chất ma túy nhưng vẫn cố ý thực hiện.

Mặt khách quan

Hành vi thuộc mặt khách quan của tội phạm là hành vi chiếm đoạt chất ma tuý.

Hành vi chiếm đoạt chất ma túy là hành vi trộm cắp chất ma túy, bắt cóc nhằm chiếm đoạt chất ma túy, chiếm đoạt chất ma túy, cướp chất ma túy, công khai chiếm đoạt chất ma túy, trộm cắp chất ma túy, v.v. lừa đảo chiếm đoạt chất ma túy, lừa đảo chiếm đoạt chất ma túy, tham ô chất ma túy.

Hành vi chiếm đoạt chất ma túy cũng giống như hành vi chiếm đoạt tài sản, tức là người phạm tội phải có cảm giác chiếm đoạt chất ma túy ngay trước khi thực hiện hành vi khách quan của tội phạm.

Nếu người phạm tội không có ý thức chiếm đoạt chất ma tuý hoặc không chứng minh được ý thức chiếm đoạt chất ma tuý mà chỉ nhằm chiếm đoạt tài sản, nhưng sau khi chiếm đoạt được tài sản mới biết trong tài sản còn có chất ma tuý nhưng người phạm tội vẫn cất giữ, vận chuyển hoặc mua bán thì không bị coi là hành vi chiếm đoạt chất ma tuý, mà tuỳ trường hợp cụ thể người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội có trách nhiệm hình sự chất chiếm đoạt (cướp tài sản, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, cướp giật tài sản, công nhiên chiếm đoạt tài sản, cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp tài sản…) và tội tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán trái phép chất ma tuý.

Nếu ngay sau khi chiếm đoạt tài sản người phạm tội mới biết trong tài sản có chất ma tuý và đem chất ma tuý đó nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì không coi là hành vi chiếm đoạt chất ma tuý mà chỉ bị coi là chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, nếu mục đích ban đầu là chiếm đoạt ma tuý nhưng khi thực hiện hành vi chiếm đoạt thì lại không có ma tuý mà chỉ có tài sản thì người phạm tội vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chiếm đoạt ma tuý. Nếu người phạm tội không có mục đích rõ rệt là sẽ chiếm đoạt cái gì ( cái gì cũng được) nhưng khi chiếm đoạt lại là ma tuý thì vẫn bị truy cứu trnh về tội chiếm đoạt ma tuý.

Tội chiếm đoạt chất ma túy bị xử lý hình sự như thế nào?

Để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với trường hợp phạm tội chiếm đoạt chất ma tuý, người phạm tội phải thuộc các trường hợp quy định tại điều 252 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, cụ thể có 4 khung và mức xử phạt khác nhau như sau:

Khung 1: khung hình phạt từ 01 năm đến 05 năm

– Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã từng bị kết án về tội này hoặc phạm một trong các tội sau nhưng chưa được xoá án tích mà còn tiếp tục vi phạm:

+ Tội sản sản xuất trái phép chất ma tuý;

+ Tội tàng trữ trái phép chất ma tuý;

+Tội vận chuyển trái phép chất ma tuý;

+ Tội mua bán trái phép chất ma tuý.

– Chiếm đoạt nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc ca cao có khối lượng từ 01 gam đến dưới 500 gam;

– Chiếm đoạt Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine , MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 0,1 gam đến dưới 05 gam;

-Chiếm đoạt lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam;

– Chiếm đoạt quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 05 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;

– Chiếm đoạt quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam;

– Chiếm đoạt các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 01 gam đến dưới 20 gam;

– Chiếm đoạt các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 10 mililít đến dưới 100 mililít;

– Chiếm đoạt 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm b đến điểm h khoản 1 Điều 252  Bộ luật Hình sự năm 2015 này.

Tham khảo: Luật sư chuyên về hình sự giỏi và uy tín tại TPHCM chuyên tư vấn, bào chữa cho bị can/ bị cáo, bảo vệ quyền lợi cho người bị hại.

Khung 2: khung hình phạt từ 05 năm đến 10 năm

– Phạm tội Có tổ chức. Phạm tội có tổ chức là hình thức đồng phạm có sự câu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm

– Phạm tội 02 lần trở lên;

– Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội;

– Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức để thực hiện tội phạm;

– Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội;

– Chiếm đoạt nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 kilôgam;

– Chiếm đoạt Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam;

– Chiếm đoạt lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam;

– Chiếm đoạt quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam;

– Chiếm đoạt quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;

– Chiếm đoạt các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam;

– Chiếm đoạt các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít đến dưới 250 mililít;

– Chiếm đoạt từ 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm e đến điểm m khoản 2 Điều 252  Bộ luật Hình sự năm 2015 này;

– Tái phạm nguy hiểm.

Khung 3: khung hình phạt từ 10 năm đến 15 năm

– Chiếm đoạt nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 05 kilôgam;

– Chiếm đoạt Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 30 gam đến dưới 100 gam;

– Chiếm đoạt lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 25 kilôgam đến dưới 75 kilôgam;

– Chiếm đoạt quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 200 kilôgam đến dưới 600 kilôgam;

– Chiếm đoạt quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 150 kilôgam;

– Chiếm đoạt các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam;

– Chiếm đoạt các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 250 mililít đến dưới 750 mililít;

– Chiếm đoạt từ 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản 3  Bộ luật Hình sự năm 2015 này.

Khung 4: khung hình phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân

– Chiếm đoạt nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên;

– Chiếm đoạt Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng 100 gam trở lên;

– Chiếm đoạt lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng 75 kilôgam trở lên;

– Chiếm đoạt quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên;

– Chiếm quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên;

– Chiếm đoạt các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên;

– Chiếm đoạt các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750 mililít trở lên;

– Chiếm đoạt từ 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản 4  Bộ luật Hình sự năm 2015 này.

Hình phạt bổ sung

Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Trên đây là nội dung chia sẻ của về “Tội chiếm đoạt chất ma túy điều 252 Bộ luật Hình sự“. Hy vọng bài viết sẽ mang lại những thông tin hữu ích dành cho bạn. Trong quá trình tìm hiểu thông tin, nếu bạn còn những thắc mắc nào cần được giải đáp. Hãy liên hệ Luật Nguyễn Hưng qua số điện thoại (028) 6650 6738 – (028) 6650 8738 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ từ đội ngũ luật sư.

5/5 - (1 đánh giá)

Bài Viết Mới Nhất:

Hãy để luật sư giúp bạn!

Nếu bạn cần bất kỳ trợ giúp nào, xin vui lòng liên hệ ngay với Văn phòng luật sư Nguyễn Hưng và Cộng sự.

Gọi ngay : 090 2077 959

vplsnguyenhung@gmail.com Thứ 2 – Thứ 7 08:00-17:00