090 2077 959 - (028) 6650 6738 - (028) 6650 8738
·
vplsnguyenhung@gmail.com
·
Thứ 2 - Thứ 7 08:00-17:00
Bấm gọi Luật sư

Tội ra quyết định trái pháp luật tại Điều 371 Bộ luật Hình sự

Ra quyết định trái pháp luật là gì? Tội ra quyết định trái pháp luật được quy định thế nào tại điều 371 Bộ luật Hình sự? Các yếu tố cấu thành tội phạm và khung hình phạt chi tiết về tội danh này ra sao? Tất cả sẽ được Luật Nguyễn Hưng giải đáp cụ thể trong bài viết sau đây.

Ra quyết định trái pháp luật là gì?

Ra quyết định trái pháp luật được hiểu là hành vi của người có thẩm quyền trong hoạt động điểu tra, truy tố, xét xử, thi hành án và ban hành quyết định mà biết rõ là quyết định đó không đúng với quy định pháp luật.

Tội ra quyết định trái pháp luật tại Điều 371 Bộ luật Hình sự
Tội ra quyết định trái pháp luật tại Điều 371 Bộ luật Hình sự

Tội ra quyết định trái pháp luật được quy định thế nào tại Điều 371 Bộ luật Hình sự?

Tội ra quyết định trái pháp luật được quy định tại Điều 371 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017 như sau:

“Điều 371. Tội ra quyết định trái pháp luật

1. Người nào có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng, thi hành án ra quyết định mà mình biết rõ là trái pháp luật gây thiệt hại về tài sản từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 368, 369, 370, 377 và 378 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Đối với người dưới 18 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu;

d) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người bị kết án, người phải chấp hành án, người bị hại, đương sự mà tỷ lệ tổn thương có thể từ 31% đến 60%;

đ) Gây thiệt hại về tài sản từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

e) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm

a) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người bị kết án, người phải chấp hành án, người bị hại, đương sự mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

b) Dẫn đến người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người bị kết án, người phải chấp hành án, người bị hại, đương sự tự sát;

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đồng trở lên.

Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

>> Xem thêm: Tội ra bản án trái pháp luật được quy định thế nào tại điều 370?

Các yếu tố cấu thành tội phạm tội ra quyết định trái pháp luật

Các yếu tố cấu thành tội ra quyết định trái pháp luật là:

Mặt khách quan

Về hành vi

Có hành vi của người có thẩm quyền trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án ký và ban hành các quyết định theo quy định của pháp luật về tố tụng (hình sự, dân sự, lao động, hành chính) thuộc thẩm quyền giải quyết của mình và không phải là quyết định khởi tố, truy tố trong hoạt động tố tụng hình sự.

Về hậu quả

Gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân.

Khách thể

Hành vi phạm tội nêu trên xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án và thi hành án. Ngoài ra còn xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân.

Mặt chủ quan

Người phạm tội ra quyết định trái pháp luật thực hiện tội phạm với lỗi cố ý và phải biết rõ việc ra quyết định đó là trái quy định của pháp luật được áp dụng để giải quyết các loại án hoặc thi hành án nhưng vẫn thực hiện.

Chủ thể

Chủ thể của tội ra quyết định trái pháp luật là chủ thể đặc biệt. Cụ thể là những người tiến hành tố tụng và người có thẩm quyền thi hành án sau đây: Thủ trưởng cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát, Kiểm sát viên, Thủ trưởng cơ quan thi hành án, Chấp hành viên, Chánh án, Phó Chánh án, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân.

Khung hình phạt về tội ra quyết định trái pháp luật

Mức hình phạt đối với tội này được chia thành ba khung, cụ thể như sau:

Khung một (khoản 1)

Có mức hình phạt là phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Được áp dụng trong các trường hợp người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng, thi hành án ra quyết định mà mình biết rõ là trái pháp luật gây thiệt hại về tài sản từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, trừ trường hợp quy định tại các điều 368, 369, 370, 377 và 378 của Bộ luật Hình sự.

Khung hai (khoản 2)

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

– Có tổ chức;

– Phạm tội 02 lần trở lên;

– Đối với người dưới 18 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu;

– Gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người bị kết án, người phải chấp hành án, người bị hại, đương sự mà tỷ lệ tổn thương có thể từ 31% đến 60%;

– Gây thiệt hại về tài sản từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

– Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Khung ba (khoản 3)

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm:

– Gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người bị kết án, người phải chấp hành án, người bị hại, đương sự mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

– Dẫn đến người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người bị kết án, người phải chấp hành án, người bị hại, đương sự tự sát;

– Gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đồng trở lên.

Hình phạt bổ sung (khoản 4)

Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Nguyễn Hưng về tội ra quyết định trái pháp luật. Nếu trong quá trình tham khảo thông tin còn những thắc mắc cần được giải đáp, quý khách vui lòng liên hệ Văn phòng luật sư Nguyễn Hưng và Cộng sự qua số điện thoại (028) 6650 6738 – (028) 6650 8738 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ từ Luật sư.

Trân trọng ./.

Đánh giá

Bài Viết Mới Nhất:

Hãy để luật sư giúp bạn!

Nếu bạn cần bất kỳ trợ giúp nào, xin vui lòng liên hệ ngay với Văn phòng luật sư Nguyễn Hưng và Cộng sự.

Gọi ngay : 090 2077 959

vplsnguyenhung@gmail.com Thứ 2 – Thứ 7 08:00-17:00