090 2077 959 - (028) 6650 6738 - (028) 6650 8738
·
vplsnguyenhung@gmail.com
·
Thứ 2 - Thứ 7 08:00-17:00
Bấm gọi Luật sư

Tội vi phạm việc niêm phong, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản

Tài sản bị niêm phong, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản là gì? Tội vi phạm việc niêm phong, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản được quy định như thế nào tại điều 385 Bộ luật Hình sự? Dấu hiệu pháp lý của tội phạm và các khung hình phạt chi tiết ra sao? Tất cả sẽ được Luật Nguyễn Hưng giải đáp cụ thể trong bài viết sau đây.

Tài sản bị niêm phong, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản là gì?

Tài sản bị niêm phong là những tài sản mà theo quy định của pháp luật phải niêm phong. Tài sản bị niêm phong có thể là tài sản đã bị kê biên theo quyết định kê biên của cơ quan tiến hành tố tụng, nhưng cũng có thể là tài sản bị cơ quan tiến hành tố tụng thu giữ. Việc niêm phong tài sản cũng phải theo đúng quy định của pháp luật về niêm phong.

Vật chứng bị niêm phong là vật được dùng làm công cụ, phương tiện phạm tội; vật mang dấu vết tội phạm, vật là đối tượng của tội phạm cũng như tiền bạc và vật khác có giá trị chứng minh tội phạm và người phạm tội.

Phong tỏa tài khoản chỉ áp dụng đối với người bị buộc tội về tội mà Bộ luật hình sự quy định hình phạt tiền, bị tịch thu tài sản hoặc để bảo đảm bồi thường thiệt hại khi có căn cứ xác định người đó có tài khoản tại tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước. Phong tỏa tài khoản cũng được áp dụng đối với tài khoản của người khác nếu có căn cứ cho rằng số tiền trong tài khoản đó liên quan đến hành vi phạm tội của người bị buộc tội.

Vi phạm việc niêm phong, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản bị xử lý như thế nào (điều 385)
Tội vi phạm việc niêm phong, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản bị xử lý như thế nào (điều 385)

Tội vi phạm việc niêm phong, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản được quy định như thế nào tại điều 385 Bộ luật Hình sự

Tội vi phạm việc niêm phong, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản được quy định tại Điều 385 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017 như sau:

“Điều 385. Tội vi phạm việc niêm phong, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản

Người nào được giao giữ, quản lý tài sản bị kê biên, bị niêm phong hoặc vật chứng bị niêm phong, tài khoản bị phong tỏa mà thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) Phá hủy niêm phong, giải tỏa việc phong tỏa tài khoản mà không có quyết định của người có thẩm quyền;

b) Tiêu dùng, chuyển nhượng, đánh tráo, cất giấu hoặc hủy hoại tài sản bị kê biên.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Dẫn đến việc giải quyết vụ án, vụ việc bị sai lệch;

b) Dẫn đến bị can, bị cáo, người bị kết án, người phải thi hành án, người có nghĩa vụ thi hành án tẩu tán tài sản và không thi hành được nghĩa vụ thi hành án với số tiền 100.000.000 đồng trở lên.

Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

>> Xem thêm: Tội mua chuộc hoặc cưỡng ép người khác trong việc khai báo, cung cấp tài liệu (điều 384)

Dấu hiệu pháp lý tội vi phạm việc niêm phong, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản

Khách thể của tội phạm

Vì việc niêm phong, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản là một biện pháp để thi hành hình phạt bổ sung (tịch thu tài sản hoặc phạt tiền); hoặc thi hành khoản bồi thường thiệt hại cho người bị hại, do  đó, khách thể của tội phạm xâm phạm trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và của công dân, nó không chỉ gây khó khăn cho việc xác định sự thật của vụ án mà trong một số trường hợp ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc khắc phục thiệt hại, bảo đảm việc bồi thường thiệt hại cho người bị hại.

Mặt khách quan của tội phạm

Hành vi thuộc mặt khách quan của tội phạm là một trong những hành vi sau đây:

a) Phá hủy niêm phong, giải tỏa việc phong tỏa tài khoản mà không có quyết định của người có thẩm quyền;

b) Tiêu dùng, chuyển nhượng, đánh tráo, cất giấu hoặc hủy hoại tài sản bị kê biên.

Lưu ý: Hậu quả không phải dấu hiệu bắt buộc của tội phạm. Tội phạm hoàn thành kể từ thời điểm hành vi khách quan xảy ra.

Chủ thể của tội phạm

Bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự được cơ quan có thẩm quyền giao bảo quản tài sản bị kê biên; hoặc bị niêm phong, phong tỏa tài khoản.

Mặt chủ quan của tội phạm

Người phạm tội thực hiện tội phạm với lỗi cố ý.

Hình phạt tội vi phạm việc niêm phong, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản

Bộ luật Hình sự quy định 02 khung hình phạt và 01 hình phạt bổ sung đối với người phạm tội vi phạm việc niêm phong, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản như sau:

Khung một (Khoản 1)

Phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm đối với người nào được giao giữ, quản lý tài sản bị kê biên, bị niêm phong hoặc vật chứng bị niêm phong, tài khoản bị phong tỏa mà thực hiện một trong các hành vi sau đây:

– Phá hủy niêm phong, giải tỏa việc phong tỏa tài khoản mà không có quyết định của người có thẩm quyền;

– Tiêu dùng, chuyển nhượng, đánh tráo, cất giấu hoặc hủy hoại tài sản bị kê biên.

Khung hai (Khoản 2)

Phạt tù từ 02 năm đến 07 năm đối với người phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Dẫn đến việc giải quyết vụ án, vụ việc bị sai lệch;

– Dẫn đến bị can, bị cáo, người bị kết án, người phải thi hành án, người có nghĩa vụ thi hành án tẩu tán tài sản và không thi hành được nghĩa vụ thi hành án với số tiền 100.000.000 đồng trở lên.

Hình phạt bổ sung (khoản 3)

Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Nguyễn Hưng về “Tội vi phạm việc niêm phong, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản“. Trong quá trình tìm hiểu thông tin, nếu bạn còn những thắc mắc nào cần được giải đáp. Hãy liên hệ Văn phòng luật sư Nguyễn Hưng và Cộng sự qua số điện thoại (028) 6650 6738 – (028) 6650 8738 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ từ Luật sư.

Trân trọng ./.

Đánh giá

Bài Viết Mới Nhất:

Hãy để luật sư giúp bạn!

Nếu bạn cần bất kỳ trợ giúp nào, xin vui lòng liên hệ ngay với Văn phòng luật sư Nguyễn Hưng và Cộng sự.

Gọi ngay : 090 2077 959

vplsnguyenhung@gmail.com Thứ 2 – Thứ 7 08:00-17:00