090 2077 959 - (028) 6650 6738 - (028) 6650 8738
·
vplsnguyenhung@gmail.com
·
Thứ 2 - Thứ 7 08:00-17:00
Bấm gọi Luật sư

Cha mẹ chỉ chia tài sản cho con trai, con gái có quyền đòi không?

Dù pháp luật quy định quyền bình đẳng giới trong gia đình. Nhưng nhiều gia đình cha mẹ chỉ chia tài sản cho con trái, còn con gái thì không hoặc chỉ được chia một phần ít ỏi. Vậy cha mẹ chỉ chia tài sản cho con trai mà không chia cho con gái có vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong gia đình không? Con gái không được bố mẹ chia tài sản thì phải làm sao? Luật Nguyễn Hưng sẽ giải đáp chi tiết trong bài viết này.

Quyền của người lập di chúc được pháp luật quy định như thế nào?

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Người lập di chúc có các quyền được quy định tại Ddiều 626 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

– Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế.

– Phân định phần di sản cho từng người thừa kế.

– Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng.

– Giao nghĩa vụ cho người thừa kế.

– Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

Cha mẹ chỉ chia tài sản cho con trai, con gái có quyền đòi không?
Cha mẹ chỉ chia tài sản cho con trai, con gái có quyền đòi không?

Những trường hợp thừa kế không phụ thuộc vào di chúc

Người lập di chúc có quyền chỉ định người hưởng di sản, tuy nhiên để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho một số chủ thể thuộc diện thừa kế theo pháp luật nên tại Điều 644 Bộ luật Dân sự quy định người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc như sau:

Điều 644. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này.”

Cha mẹ chỉ chia tài sản cho con trai, không chia cho con gái có vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong gia đình?

Việc định đoạt tài sản là quyền của chủ sở hữu tài sản, cha mẹ (người sở hữu tài sản) có quyền tự định đoạt tài sản của mình. Chủ sở hữu có quyền bán, trao đổi, tặng cho, cho vay, để thừa kế, từ bỏ quyền sở hữu, tiêu dùng, tiêu hủy hoặc thực hiện các hình thức định đoạt khác phù hợp với quy định của pháp luật đối với tài sản của mình.

Pháp luật không cấm việc cha mẹ chỉ chia tài sản cho con trai mà không chia cho con gái. Nhưng nếu cha mẹ không chia tài sản cho con gái chỉ vì lí do giới tính của con mà không có lí do nào khác thì có thể đã vi phạm điều cấm trong Luật Bình đẳng giới vì đã đối xử bất bình đẳng với các thành viên trong gia đình vì lý do giới tính.

Các hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong gia đình

Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó.

Tại Điều 41 Luật Bình đẳng giới 2006 quy định cụ thể các hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong gia đình như sau:

Điều 41. Các hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong gia đình

Cản trở thành viên trong gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do giới tính.

Không cho phép hoặc cản trở thành viên trong gia đình tham gia ý kiến vào việc sử dụng tài sản chung của gia đình, thực hiện các hoạt động tạo thu nhập hoặc đáp ứng các nhu cầu khác của gia đình vì định kiến giới.

Đối xử bất bình đẳng với các thành viên trong gia đình vì lý do giới tính.

Hạn chế việc đi học hoặc ép buộc thành viên trong gia đình bỏ học vì lý do giới tính.

Áp đặt việc thực hiện lao động gia đình, thực hiện biện pháp tránh thai, triệt sản như là trách nhiệm của thành viên thuộc một giới nhất định.”

Con gái không được bố mẹ chia tài sản thì phải làm sao?

Trong trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới, á nhân có quyền tố cáo hành vi vi phạm, việc tố cáo, giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Tuy nhiên, việc định đoạt tài sản vẫn là quyền của chủ sở hữu, pháp luật không thể can thiệp vào ý chí, quyền định đoạt của chủ sở hữu.

Trên đây là nội dung chia sẻ của Luật Nguyễn Hưng về vấn đề “Cha mẹ chỉ chia tài sản cho con trai, con gái có quyền đòi không?“. Hy vọng bài viết mang lại những thông tin hữu ích dành cho bạn. Trong quá trình tìm hiểu thông tin, nếu bạn còn những thắc mắc nào cần được giải đáp. Hãy liên hệ Luật Nguyễn Hưng qua số điện thoại (028) 6650 6738 – (028) 6650 8738 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ từ Luật sư.

Đánh giá

Bài Viết Mới Nhất:

Hãy để luật sư giúp bạn!

Nếu bạn cần bất kỳ trợ giúp nào, xin vui lòng liên hệ ngay với Văn phòng luật sư Nguyễn Hưng và Cộng sự.

Gọi ngay : 090 2077 959

vplsnguyenhung@gmail.com Thứ 2 – Thứ 7 08:00-17:00