090 2077 959 - (028) 6650 6738 - (028) 6650 8738
·
vplsnguyenhung@gmail.com
·
Thứ 2 - Thứ 7 08:00-17:00
Bấm gọi Luật sư

Khiếu nại là gì? Nộp đơn khiếu nại ở đâu? Quy trình thủ tục thế nào?

Khiếu nại là gì? Công dân có quyền khiếu nại khi nào? Có mấy hình thức khiếu nại? Nộp đơn khiếu nại ở đâu? Quy trình thủ tục khiếu nại ra sao? Cách viết mẫu đơn khiếu nại như thế nào? Phân biệt khiếu nại và tố cáo? Tất cả câu hỏi này sẽ được Luật Nguyễn Hưng giải đáp chi tiết trong bài viết bên dưới.

Khiếu nại là gì?

Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Khiếu nại là gì?
Khiếu nại là gì?

Công dân có quyền khiếu nại khi nào?

Quyền khiếu nại là một trong những quyền cơ bản của công dân. Mọi công dân khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính hay quyết định kỷ luật của cơ quan không đúng, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình thì đều có thể thực hiện quyền khiếu nại của mình. Công dân thực hiện khiếu nại theo hướng dẫn, trình tự pháp luật quy định.

Công dân có quyền khiếu nại khi nào?
Công dân có quyền khiếu nại khi nào?

Có mấy hình thức khiếu nại?

Việc khiếu nại có thể được thực hiện bằng đơn hoặc khiếu nại trực tiếp

Khiếu nại bằng đơn

Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Khiếu nại thì Trường hợp khiếu nại được thực hiện bằng đơn thì trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.”
Có thể thấy, người khiếu nại khi thực hiện khiếu nại bằng đơn phải đảm bảo đầy đủ nội dung về việc khiếu nại của mình, hình thức của đơn khiếu nại phải đúng theo quy định.

Khiếu nại trực tiếp

Người khiếu nại khi đến khiếu nại trực tiếp sẽ được người tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận khiếu nại sẽ ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản và yêu cầu người khiếu nại ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản. Người khiếu nại tự viết đơn khiếu nại hay được người tiếp nhận khiếu nại viết thay thì cũng phải đảm bảo đầy đủ về mặt nội dung và hình thức khiếu nại theo quy định.

Các hành vi nào bị cấm trong hoạt động khiếu nại?

Theo quy định của Luật Khiếu nại hiện hành, có 08 hành vi bị nghiêm cấm như sau:

– Cản trở, gây phiền hà cho người thực hiện quyền khiếu nại; đe doạ, trả thù, trù dập người khiếu nại;

– Thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại; không giải quyết khiếu nại; làm sai lệch các thông tin, tài liệu, hồ sơ vụ việc khiếu nại; cố ý giải quyết khiếu nại trái pháp luật;

– Ra quyết định giải quyết khiếu nại không bằng hình thức quyết định;

– Bao che cho người bị khiếu nại; can thiệp trái pháp luật vào việc giải quyết khiếu nại;

– Cố tình khiếu nại sai sự thật;

– Kích động, xúi giục, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo người khác tập trung đông người khiếu nại, gây rối an ninh trật tự công cộng;

– Lợi dụng việc khiếu nại để tuyên truyền chống Nhà nước, xâm phạm lợi ích của Nhà nước; xuyên tạc, vu khống, đe dọa, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, người thi hành nhiệm vụ, công vụ khác;

– Vi phạm quy chế tiếp công dân;

– Vi phạm các quy định khác của pháp luật về khiếu nại và giải quyết khiếu nại.

Các trường hợp khiếu nại nào không được thụ lý giải quyết?

Căn cứ Điều 11 Luật Khiếu nại, khiếu nại thuộc một trong các trường hợp sau đây không được thụ lý giải quyết:

1. Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong nội bộ cơ quan nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ; quyết định hành chính, hành vi hành chính trong chỉ đạo điều hành của cơ quan hành chính cấp trên với cơ quan hành chính cấp dưới; quyết định hành chính có chứa đựng các quy phạm pháp luật do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định;

2. Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại;

3. Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp;

4. Người đại diện không hợp pháp thực hiện khiếu nại;

5. Đơn khiếu nại không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại;

6. Thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng;

7. Khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai;

8. Có văn bản thông báo đình chỉ việc giải quyết khiếu nại mà sau 30 ngày người khiếu nại không tiếp tục khiếu nại;

9. Việc khiếu nại đã được Tòa án thụ lý hoặc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định của Toà án, trừ quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính của Tòa án.

>> Xem thêm: Tố tụng là gì? Quy định pháp luật về tố tụng hình sự, dân sự, hành chính

Nộp đơn khiếu nại ở đâu?

Để xác định được thẩm quyền giải quyết khiếu nại cần dựa vào hành vi hành chính, quyết định hành chính hoặc quyết định kỷ luật do cá nhân, tổ chức nào ban hành, về vấn đề gì. Mỗi cá nhân, cơ quan giải quyết khiếu nại đều có những chức năng, quyền hạn riêng biệt.

Những cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại như: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Thủ trưởng cơ quan thuộc sở và cấp tương đương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Thủ trưởng cơ quan thuộc bộ, thuộc cơ quan ngang bộ, thuộc cơ quan Chính phủ; Bộ trưởng; Tổng thanh tra Chính phủ; Chánh thanh tra các cấp; Thủ tướng chính phủ.

Quy trình, thủ tục khiếu nại thực hiện ra sao?

– Bước 1: Người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp;

– Bước 2: Người tiếp nhận khiếu nại thực hiện việc thụ lý khiếu nại, xác định nội dung khiếu nại;

– Bước 3: Ban hành, gửi, công khai quyết định giải quyết khiếu nại và lập, quản lý hồ sơ giải quyết khiếu nại.

Người khiếu nại thực hiện khiếu nại lần đầu, thời gian giải quyết khiếu nại không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Trong trường hợp khiếu nại lần đầu không được giải quyết hoặc người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, người khiếu nại có quyền gửi khiếu nại lần hai. Nếu vẫn chưa được giải quyết hoặc không đồng ý với quyết định khiếu nại lần hai thì người khiếu nại có quyền khởi kiện vụ án hành chính.

Cách viết đơn khiếu nại
Cách viết đơn khiếu nại

>> Xem thêm: Tội xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo theo điều 166 Bộ luật hình sự

Cách viết mẫu đơn khiếu nại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi:………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi tên:……………………………………………………………………………….………………………………………….

CMND/CCCD:…………………………Ngày cấp:…………………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………….…….

Tên cá nhân/cơ quan bị khiếu nại:……………………………………………………………………………………….….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………..…………………………………………….

Nội dung khiếu nại:…………………………………………………………………………………………………………….

Yêu cầu của khiếu nại:……………………………………………………………………………………………………….

* Tài liệu, chứng cứ nộp kèm theo:

                                                                                                                Người khiếu nại

                                                                                                            (Ký tên hoặc điểm chỉ)

 

9. Phân biệt khiếu nại và tố cáo

Tiêu chí Khiếu nại Tố cáo
Khái niệm Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Tố cáo là việc cá nhân theo thủ tục quy định của Luật này báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Chủ thể Mọi công dân, bao gồm: cá nhân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức. Cá nhân
Đối tượng – Quyết định hành chính;

– Hành vi hành chính;

– Quyết định kỷ luật của cơ quan.

– Hành vi vi phạm pháp luật  trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ;

– Hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực.

Yêu cầu về tính chính xác của thông tin Chưa có quy định, nhưng người khiếu nại thực hiện quyền khiếu nại khi có căn cứ cho rằng mình bị xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp. – Người tố cáo phải có nghĩa vụ trung thực về nội dung tố cáo; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo mà mình có được;
Thời hiệu Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính. Không quy định
Về việc rút đơn – Người khiếu nại có thể rút khiếu nại tại bất cứ thời điểm nào trong quá trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại;

– Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại  khi nhận được đơn xin rút khiếu nại thì đình chỉ việc giải quyết.

– Người tố cáo có quyền rút toàn bộ nội dung tố cáo hoặc một phần nội dung tố cáo trước khi người giải quyết tố cáo ra kết luận nội dung tố cáo;

– Khi việc rút tố cáo có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc có căn cứ xác định việc rút tố cáo do bị đe dọa, mua chuộc hoặc người tố cáo lợi dụng việc tố cáo để vu khống, xúc phạm, gây thiệt hại cho người bị tố cáo thì vụ việc tố cáo vẫn phải được giải quyết.

Trên đây là giải đáp của chúng tôi để giải thích về “Khiếu nại là gì?“. Nếu có vướng mắc cụ thể khác, hãy liên hệ ngay Luật Nguyễn Hưng qua số điện thoại (028) 6650 6738 – (028) 6650 8738 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ.

Đánh giá

Bài Viết Mới Nhất:

Hãy để luật sư giúp bạn!

Nếu bạn cần bất kỳ trợ giúp nào, xin vui lòng liên hệ ngay với Văn phòng luật sư Nguyễn Hưng và Cộng sự.

Gọi ngay : 090 2077 959

vplsnguyenhung@gmail.com Thứ 2 – Thứ 7 08:00-17:00