090 2077 959 - (028) 6650 6738 - (028) 6650 8738
·
vplsnguyenhung@gmail.com
·
Thứ 2 - Thứ 7 08:00-17:00
Bấm gọi Luật sư

Quyền bề mặt là gì? Quyền bề mặt chấm dứt trong trường hợp nào?

Quyền bề mặt là gì? Nội dung của quyền bề mặt được quy định như thế nào? Hiệu lực và quyền hạn của quyền bề mặt ra sao? Quyền bề mặt chấm dứt trong trường hợp nào? Luật Nguyễn Hưng sẽ giải đáp cụ thể các vấn đề này trong bài viết dưới đây.

Quyền bề mặt là gì?

Quyền bề mặt là quyền của một chủ thể đối với mặt đất, mặt nước, khoảng không gian đối với mặt đất, mặt nước, khoảng không gian trên mặt đất, mặt nước và lòng đất mà quyền sử dụng đất đó thuộc về chủ thể khác.

Ví dụ: 10.000m2 đất rừng thuộc quyền sử dụng của A, B xác lập quyền bề mặt với số diện tích đất rừng của A và hàng năm B phải trả cho A số tiền 300 triệu đồng.

Quyền bề mặt là gì? Quyền bề mặt chấm dứt trong trường hợp nào?
Quyền bề mặt là gì? Quyền bề mặt chấm dứt trong trường hợp nào?

Nội dung của quyền bề mặt được quy định như thế nào?

Nội dung của quyền bề mặt được quy định tại Điều 271 BLDS 2015, cụ thể như sau:

– Chủ thể quyền bề mặt có quyền khai thác, sử dụng mặt đất, mặt nước, khoảng không gian trên mặt đất, mặt nước và lòng đất thuộc quyền sử dụng đất của người khác để xây dựng công trình, trồng cây, canh tác nhưng không được trái với quy định của Bộ luật này, pháp luật về đất đai, xây dựng, quy hoạch, tài nguyên, khoáng sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

– Chủ thể quyền bề mặt có quyền sở hữu đối với tài sản đực tạo lập theo quy định tại khoản 1 Điều 271 BLDS 2015.

– Trường hợp quyền bề mặt được chuyển giao một phần hoặc toàn bộ thì chủ thể nhận chuyển giao được kế thừa quyền bề mặt theo điều kiện và trong phạm vi tương ứng với phần quyền bề mặt được chuyển giao.

>> Xem thêm: Quyền hưởng dụng là gì?

Hiệu lực và thời hạn của quyền bề mặt

Hiệu lực của quyền bề mặt

Tại Điều 269 BLDS 2015 quy định về hiệu lực của quyền bề mặt như sau:

– Quyền bề mặt có hiệu lực từ thời điểm chủ thể có quyền sử dụng đất chuyển gia mặt đất, mặt nước, khoảng không gian trên mặt đất, mặt nước và lòng đất cho chủ thể có quyền bề mặt, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc luật có liên quan quy định khác.

– Quyền bề mặt có hiệu lực đối với mọi cá nhân, pháp nhân, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.

Thời hạn của quyền bề mặt

Thời hạn của quyền bề mặt được quy định tại Điều 270 của BLDS 2015

– Thời hạn của quyền bề mặt được xác định theo quy định của luật, theo thoả thuận hoặc di chúc nhưng không vượt quá thời hạn của quyền sử dụng đất.

– Trường hợp có thoả thuận hoặc di chúc không xác định thời hạn của quyền bề mặt thì mỗi bên có quyền chấm dứt quyền này bất cứ lúc nào nhưng phải thông báo bằng văn bản cho bên kia biết trước ít nhất là 06 tháng.

Quyền bề mặt chấm dứt trong trường hợp nào?

Quyền bề mặt chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

– Thời hạn hưởng quyền bề mặt đã hết.

– Chủ thể có quyền bề mặt và chủ thể có quyền sử dụng đất là một.

– Chủ thể có quyền bề mặt từ bỏ quyền của mình.

– Quyền sử dụng đất có quyền bề mặt bị thu hồi theo quy định của Luật Đất đai.

– Theo thoả thuận của các bên hoặc theo quy định của luật.

Xử lý tài sản khi quyền bề mặt chấm dứt như thế nào?

– Khi quyền bề mặt chấm dứt, chủ thể quyền bề mặt phải trả lại mặt đất, mặt nước, khoảng không gian trên mặt đất, mặt nước và lòng đất cho chủ thể có quyền sử dụng đất theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

– Chủ thể quyền bề mặt phải xử lý tài sản thuộc sở hữu của mình trước khi quyền bề mặt chấm dứt, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

+ Trường hợp chủ thể quyền bề mặt không xử lý được tài sản trước khi quyền bề mặt chấm dứt thì quyền sử hữu tài sản đó thuộc về chủ thể có quyền sử dụng đất kể từ thời điểm quyền bề mặt chấm dứt, trừ trường hợp chủ thể có quyền sử dụng đất không nhận tài sản đó.

+ Trường hợp chủ thể có quyền sử dụng đất không nhận tài sản mà phải xử lý tài sản thì chủ thể có quyền bề mặt phải thanh toán chi phí xử lý tài sản.

Trên đây là nội dung chia sẻ của về “Quyền bề mặt là gì? Quyền bề mặt chấm dứt trong trường hợp nào?“. Hy vọng bài viết sẽ mang lại những thông tin hữu ích dành cho bạn. Trong quá trình tìm hiểu thông tin, nếu bạn còn những thắc mắc nào cần được giải đáp. Hãy liên hệ Luật Nguyễn Hưng qua số điện thoại (028) 6650 6738 – (028) 6650 8738 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ từ đội ngũ luật sư.

Đánh giá

Bài Viết Mới Nhất:

Hãy để luật sư giúp bạn!

Nếu bạn cần bất kỳ trợ giúp nào, xin vui lòng liên hệ ngay với Văn phòng luật sư Nguyễn Hưng và Cộng sự.

Gọi ngay : 090 2077 959

vplsnguyenhung@gmail.com Thứ 2 – Thứ 7 08:00-17:00