090 2077 959 - (028) 6650 6738 - (028) 6650 8738
·
vplsnguyenhung@gmail.com
·
Thứ 2 - Thứ 7 08:00-17:00
Bấm gọi Luật sư

Quyết định là gì, có mấy loại? Thẩm quyền ban hành quyết định

Quyết định là gì và có mấy loại? Thẩm quyền ban hành quyết định là ai? Quyết định có phải văn bản quy phạm pháp luật không? Luật Nguyễn Hưng sẽ giải đáp chi tiết các vấn đề này trong bài viết dưới đây. Mời quý đọc giả cùng xem nhé!

Quyết định là gì?

Quyết định là văn bản được ban hành bởi các chủ thể là cá nhân hoặc tổ chức, quyết định được ban hành để quy định một số quyết định cụ thể, cá biệt.

Quyết định là gì?
Quyết định là gì?

Thẩm quyền ban hành quyết định

Quyết định được ban hành bởi các chủ thể như:

  • Quyết định của Chủ tịch nước.
  • Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
  • Quyết định của Tổng kiểm toán nhà nước.
  • Quyết định của Ủy ban nhân dân các cấp.

Các loại quyết định

Các loại quyết định và thẩm quyền ban hành
Các loại quyết định và thẩm quyền ban hành

Quyết định của Chủ tịch nước

Căn cứ Điều 17 luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chủ tịch nước ban hành quyết định với nội dung tổng động viên hoặc động viên cục bộ, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương trong trường hợp Ủy ban thường vụ Quốc hội không thể họp được hoặc ban hành quyết định về các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định để quy định:

  • Biện pháp lãnh đạo, điều hành hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương, chế độ làm việc với các thành viên Chính phủ, chính quyền địa phương và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.
  • Biện pháp chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các thành viên Chính phủ; kiểm tra hoạt động của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

>> Tham khảo thêm: Nghị định là gì?

Quyết định của Tổng kiểm toán nhà nước

Tổng kiểm toán nhà nước ban hành quyết định để quy định chuẩn mực kiểm toán nhà nước, quy trình kiểm toán, hồ sơ kiểm toán.

Quyết định của Ủy ban nhân dân các cấp

  • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định để quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên; biện pháp thi hành Hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp về phát triển kinh tế – xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương…
  • Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã ban hành quyết định để quy định những vấn đề được luật giao.

Quyết định có phải là văn bản quy phạm pháp luật không?

Quyết định là văn bản quy phạm pháp luật được quy định trong luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Quyết định có đầy đủ các yếu tố cấu thành của một văn bản quy phạm pháp luật, được ban hành bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, điều chỉnh bởi luật và mang tính quy phạm bắt buộc, được nhà nước đảm bảo thực hiện.

Căn cứ để ban hành quyết định

Quyết định được ban hành dựa trên những chủ thể được pháp luật quy định, tùy vào tình hình thực tế và nhu cầu giải quyết các công việc phát sinh trong nội bộ.

Nội dung của mỗi quyết định có thể khác nhau, nhưng sẽ có hình thức giống nhau, được xây dựng trên nền tảng của luật Ban hành văn bản quy phạm hành chính và một số luật liên quan.

>> Xem thêm: Văn bản dưới luật là gì? So sánh văn bản luật và văn bản dưới luật

Ví dụ về quyết định

Quyết định 23/2021/QĐ-TTg chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID 19.

Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Hy vọng qua bài viết này kèm theo các ví dụ chi tiết của Luật Nguyễn Hưng sẽ mang lại những kiến thức hữu ích và giải đáp những thắc mắc của mọi người.

5/5 - (1 đánh giá)

Bài Viết Mới Nhất:

Hãy để luật sư giúp bạn!

Nếu bạn cần bất kỳ trợ giúp nào, xin vui lòng liên hệ ngay với Văn phòng luật sư Nguyễn Hưng và Cộng sự.

Gọi ngay : 090 2077 959

vplsnguyenhung@gmail.com Thứ 2 – Thứ 7 08:00-17:00