090 2077 959 - (028) 6650 6738 - (028) 6650 8738
·
vplsnguyenhung@gmail.com
·
Thứ 2 - Thứ 7 08:00-17:00
Bấm gọi Luật sư

Tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền và hàng cứu trợ tại điều 231

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền và hàng cứu trợ là hành vi gì? Tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền và hàng cứu trợ được pháp luật quy định như thế nào? Cấu thành tội phạm và các khung hình phạt chi tiết về tội danh này ra sao? Tất cả sẽ được giải đáp cụ thể trong bài viết sau đây bởi Luật Nguyễn Hưng.

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền và hàng cứu trợ là hành vi gì?

Cố ý làm trái những quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để phân phối tiền hàng cứu trợ không đúng với quy định của nhà nước.

Tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền và hàng cứu trợ
Tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền và hàng cứu trợ

Tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền và hàng cứu trợ được pháp luật quy định như thế nào?

Tội cố ý làm trái những quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ đã được quy định tại Điều 231 Bộ luật Hình sự như sau:

Điều 231. Tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền, hàng cứu tr

Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái những quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ gây thiệt hại hoặc thất thoáttiền, hàng cứu trợ từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Gây thiệt hại hoặc thất thoáttiền, hàng cứu trợ 3 00.000.000 đồng trở lên;

d) Gây ảnh hưởng xấu về an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Cấu thành tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền và hàng cứu trợ

Khách thể của tội phạm

Người phạm tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền và hàng cứu trợ xâm phạm đến khách thể là trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể là các quy định của Nhà nước về quản lý tiền, hàng cứu trợ.

Mặt khách quan

Tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền và hàng cứu trợ chỉ có một hành vi khách quan duy nhất là làm trái quy định về phân phối, cụ thể là không phân phối hoặc phân phối không đúng đối tượng; phân phối không đúng số tiền hoặc số hàng cứu trợ.

Mặt chủ quan của tội phạm

Người phạm tội cố ý làm trái những quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ.

Chủ thể của tội phạm

Chủ thể của tội phạm này là chủ thể đặc biệt, chỉ những người có chức vụ, quyền hạn mới có thể trở thành chủ thể của tội phạm này. Tuy nhiên, những người khác cũng có thể trở thành chủ thể, nhưng họ chỉ là đồng phạm trong trường hợp vụ án có đồng phạm.

Khung hình phạt về tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền và hàng cứu trợ

Về hình phạt: tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ tại Điều 231 Bộ luật Hình sự được chia làm 2 khung hình phạt và 01 hình phạt bổ sung như sau:

Khung 1: Phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm.

Khung hình phạt được áp dụng đối với trường hợp người phạm tội  lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái những quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ gây thiệt hại hoặc thất thoát tiền, hàng cứu trợ từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng.

Khung 2: Phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

Khung hình phạt được áp dụng đối với người phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Có tổ chức;

+ Phạm tội 02 lần trở lên;

+ Gây thiệt hại hoặc thất thoát tiền, hàng cứu trợ 300.000.000 đồng trở lên;

+ Gây ảnh hưởng xấu về an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Hình phạt bổ sung:

Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Trên đây là nội dung chia sẻ của Luật Nguyễn Hưng về “Tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền và hàng cứu trợ“. Hy vọng bài viết mang lại những thông tin hữu ích dành cho bạn. Trong quá trình tìm hiểu thông tin, nếu bạn còn những thắc mắc nào cần được giải đáp. Hãy liên hệ Luật Nguyễn Hưng qua số điện thoại (028) 6650 6738 – (028) 6650 8738 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ từ Luật sư.

Trân trọng ./.

Đánh giá

Bài Viết Mới Nhất:

Hãy để luật sư giúp bạn!

Nếu bạn cần bất kỳ trợ giúp nào, xin vui lòng liên hệ ngay với Văn phòng luật sư Nguyễn Hưng và Cộng sự.

Gọi ngay : 090 2077 959

vplsnguyenhung@gmail.com Thứ 2 – Thứ 7 08:00-17:00