090 2077 959 - (028) 6650 6738 - (028) 6650 8738
·
vplsnguyenhung@gmail.com
·
Thứ 2 - Thứ 7 08:00-17:00
Bấm gọi Luật sư

Tội ép buộc người có thẩm quyền trong hoạt động tư pháp làm trái pháp luật (điều 372)

Tội ép buộc người có thẩm quyền trong hoạt động tư pháp làm trái pháp luật được quy định như thế nào trong Bộ luật Hình sự? Các yếu tố cấu thành tội phạm và khung hình phạt mới nhất theo pháp luật hiện hành ra sao? Tất cả sẽ được Luật Nguyễn Hưng giải đáp cụ thể trong bài viết dưới đây.

Hoạt động tư pháp là gì?

Hoạt động tư pháp là hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án do các Cơ quan điều tra, thi hành án, Viện kiểm sát, Tòa án thực hiện trong khuôn khổ pháp luật tố tụng quy định nhằm bảo vệ các quyền lợi của nhà nước, của các tổ chức xã hội và của công dân.

Tội ép buộc người có thẩm quyền trong hoạt động tư pháp làm trái pháp luật
Tội ép buộc người có thẩm quyền trong hoạt động tư pháp làm trái pháp luật

Tội ép buộc người có thẩm quyền trong hoạt động tư pháp làm trái pháp luật được quy định như thế nào trong Bộ luật Hình sự?

Tội ép buộc người có thẩm quyền trong hoạt động tư pháp làm trái pháp luật được quy định tại Điều 372 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 như sau:

“Điều 372. Tội ép buộc người có thẩm quyền trong hoạt động tư pháp làm trái pháp luật

Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn ép buộc người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng, thi hành án làm trái pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

a) Phạm tội 02 lần trở lên;

b) Dẫn đến ra bản án hoặc quyết định trái pháp luật;

c) Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn nguy hiểm, xảo quyệt khác;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

đ) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Dẫn đến làm oan người vô tội hoặc bở lọt tội phạm hoặc người phạm tội;

b) Gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đồng trở lên.

Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

>> Xem thêm: Tội ra quyết định trái pháp luật tại Điều 371 Bộ luật Hình sự

Các yếu tố cấu thành tội ép buộc người có thẩm quyền trong hoạt động tư pháp làm trái pháp luật

Các yếu tố cấu thành tội ép buộc người có thẩm quyền trong hoạt động tư pháp làm trái pháp luật cụ thể như sau:

Mặt khách quan

Mặt khách quan của tội này có các dấu hiệu sau:

– Về hành vi: Có hành vi sử dụng chức vụ, quyền hạn của mình để gây sức ép về tâm lý (như dọa kỷ luật, dọa sẽ cách chức hoặc dùng vũ lực hay đe dọa dùng vũ lực hoặc các thủ đoạn khác,…) đối với nhân viên tư pháp (là nhân viên công tác trong Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Toà án, Thi hành án) nhằm buộc họ làm những việc trái pháp luật.

– Về hậu quả: Hành vi nêu trên phải gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 50.000.000 đồng thì mới bị xử lý về tội này.

Khách thể

Hành vi phạm tội nêu trên xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Toà án và Cơ quan thi hành án. Ngoài ra còn xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân.

Mặt chủ quan

Người phạm tội thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý.

Chủ thể

Chủ thể của tội phạm này là những người có chức vụ, quyền hạn (có thể trong các cơ quan tiến hành tố tụng, nhưng cũng có thể là cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội) và có mối quan hệ quyền lực có ảnh hưởng đến nhân viên tư pháp như cấp trên với cấp dưới, Thủ trưởng với cán bộ nhân viên thuộc cơ quan tư pháp đó,…

Hình phạt đối với người phạm tội ép buộc người có thẩm quyền trong hoạt động tư pháp làm trái pháp luật

Người phạm tội ép buộc người có thẩm quyền trong hoạt động tư pháp làm trái pháp luật có thể bị truy cứu hình sự theo 03 khung hình phạt và 01 hình phạt bổ sung được quy định tại Điều 372 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 như sau:

Khung một (khoản1)

Phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm đồi với người lợi dụng chức vụ, quyền hạn ép buộc người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng, thi hành án làm trái pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng.

Khung hai (khoản 2)

Phạt tù từ 02 năm đến 05 năm đối với hành vi phạm tội éo buộc người có thẩm quyền trong hoạt động tư pháp làm trái pháp luật thuộc các trường hợp sau:

– Phạm tội 02 lần trở lên;

– Dẫn đến ra bản án hoặc quyết định trái pháp luật;

– Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn nguy hiểm, xảo quyệt khác;

– Gây thiệt hại về tài sản từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

– Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Khung ba (khoản 3)

Phạt tù từ 05 năm đến 10 năm đối với hành vi phạm tội éo buộc người có thẩm quyền trong hoạt động tư pháp làm trái pháp luật thuộc các trường hợp sau:

– Dẫn đến làm oan người vô tội hoặc bở lọt tội phạm hoặc người phạm tội;

– Gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đồng trở lên.

Hình phạt bổ sung

Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Nguyễn Hưng về “Tội ép buộc người có thẩm quyền trong hoạt động tư pháp làm trái pháp luật“. Trong quá trình tìm hiểu thông tin, nếu bạn còn những thắc mắc nào cần được giải đáp, hãy liên hệ Văn phòng luật sư Nguyễn Hưng qua số điện thoại (028) 6650 6738 – (028) 6650 8738 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ từ Luật sư.

Đánh giá

Bài Viết Mới Nhất:

Hãy để luật sư giúp bạn!

Nếu bạn cần bất kỳ trợ giúp nào, xin vui lòng liên hệ ngay với Văn phòng luật sư Nguyễn Hưng và Cộng sự.

Gọi ngay : 090 2077 959

vplsnguyenhung@gmail.com Thứ 2 – Thứ 7 08:00-17:00