090 2077 959 - (028) 6650 6738 - (028) 6650 8738
·
vplsnguyenhung@gmail.com
·
Thứ 2 - Thứ 7 08:00-17:00
Bấm gọi Luật sư

Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp cần những gì, nộp ở đâu?

Sau khi chấm dứt hợp đồng lao động và có hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp đủ điều kiện. Người lao động sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp và rất nhiều quyền lợi học nghề, tìm việc làm. Bài viết dưới đây của Luật Nguyễn Hưng sẽ hướng dẫn bạn về cách viết đơn làm hồ sơ thủ tục và quy trình đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp một cách chi tiết nhất.

Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp cần những gì
Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp cần những gì

Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp gồm những giấy tờ gì?

Căn cứ Điều 16 Nghị định 28/2015 và Điều 1 Nghị định 61/2020 sửa đổi, bổ sung nghị định 28/2015, hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp gồm:

 • Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định:
 • Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;
 • Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;
 • Quyết định thôi việc;
 • Quyết định sa thải;
 • Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;
 • Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;
 • Xác nhận của người sử dụng lao động trong đó có nội dung cụ thể về thông tin của người lao động; loại hợp đồng lao động đã ký; lý do, thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động;
 • ……….
 • Sổ bảo hiểm xã hội.
 • CMND/CCCD.

Nộp hồ sơ trợ cấp thất nghiệp ở đâu?

Người lao động có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho Trung tâm dịch vụ viêc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy đinh, Trung tâm dịch vụ việc làm phải có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động. Trường hợp người lao động gửi hồ sơ quan bưu điện thì ngày nhận hồ sơ được tính là ngày chuyển đến ghi trên dấu bưu điện.

Cách viết đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp hiện nay và cách viết:

Mẫu số 03: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm ………………………….……………………….

Tên tôi là:.………………..…..…. sinh ngày …… /……./…… Nam o,  Nữ o

Số chứng minh nhân dân: ……………………………………………………..…………………………………………..

Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:…………………………………………………………………………………….

Số sổ BHXH: …………………………………..……………………………………………………………………………

Số điện thoại:………….……..…Địa chỉ email (nếu có)………………….……………………………………………..

Dân tộc:…………………………. Tôn giáo:……………..………………………………………………………………..

Số tài khoản (ATM nếu có)……….….… tại ngân hàng:……………………………………………………………….

Trình độ đào tạo:……………………………………………………………….………………………………………….

Ngành nghề đào tạo:………………………………………………………………………………………………………

Nơi thường trú (1):……………………………………………………………..………………………………………….

Chỗ ở hiện nay (2):…………………..………………………………..………..…………………………………………

Ngày …../……/……, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với (tên đơn vị)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

tại địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………..……………………………..

Lý do chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:………………………………………………………………

Loại hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:……………………………………………………………………………

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp…………………………..tháng.

Nơi đề nghị nhận trợ cấp thất nghiệp (BHXH quận/huyện hoặc qua thẻ ATM):…………………………………….…………………………….…………….……………………………………….

Kèm theo Đề nghị này là (3)…………………………………………………………………. và Sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị quý Trung tâm xem xét, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho tôi theo đúng quy định.

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 .………, ngày ……. tháng ….. năm ……..

 Người đề nghị

  (Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1, 2) Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc.

(3) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; Quyết định thôi việc; Quyết định sa thải; Quyết định kỷ luật buộc thôi việc; Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Mẫu đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mẫu số 10: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NƠI H­ƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm ………………………………………….

 

Tên tôi là: …………………………………………. sinh ngày………./…..…/………………………………………………….

Số chứng minh nhân dân: ……………………………………………………..…………………………………………

Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:……………………………………………………………………………………

Số sổ BHXH:……………………………………………………………………………………………………………………………

Nơi thường trú:………….……………………………………………………………………..…………………………………….

Chỗ ở hiện nay:..…….…………….……………………………………………………………………………………….

Hiện nay, tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số …………. ngày ………./………./………… của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố…………………………………..…………………………………………………………………

Tổng số tháng được hưởng trợ cấp thất nghiệp:…………………………tháng.

Đã hưởng trợ cấp thất nghiệp: …………….tháng.

Nhưng vì lý do: …………………………………………………………………………….………………………………

tôi đề nghị quý Trung tâm chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh/thành phố……………………….để tôi được tiếp tục hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định./.

 .………, ngày ……. tháng ….. năm ……..

 Người đề nghị

  (Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn cách đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp online

Căn cứ theo Điều 17 Nghị định 28/2015, có 02 hình thức nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp là: Nộp trực tiếp và nộp qua dịch vụ bưu chính.

Cách đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp online
Cách đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp online

Ngày 24/9/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 116 quy định về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Theo đó, người lao động thuộc đối tượng theo quy định của Nghị quyết này được đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp online theo các bước:

 • Truy cập vào Cổng dịch vụ BHXH Việt Nam.
 • Đăng nhập bằng mã số BHXH.
 • Chọn kê khai hồ sơ.
 • Chọn Hỗ trợ người tham gia BHXH bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 => kê khai.
 • Điền đầy đủ thông tin cá nhân.
 • Chọn hình thức nhận hỗ trợ.
 • Điền mã xác nhận và xác nhận.

Hy vọng bài viết trên của Luật Nguyễn Hưng đã giúp bạn nắm rõ được thủ tục, quy trình và cách viết đơn để chuẩn bị hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp cho mình. Nếu bạn còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật qua số điện thoại: (028) 6650 6738 – (028) 6650 8738 để được giải đáp.

Đánh giá

Bài Viết Mới Nhất:

Hãy để luật sư giúp bạn!

Nếu bạn cần bất kỳ trợ giúp nào, xin vui lòng liên hệ ngay với Văn phòng luật sư Nguyễn Hưng và Cộng sự.

Gọi ngay : 090 2077 959

vplsnguyenhung@gmail.com Thứ 2 – Thứ 7 08:00-17:00