090 2077 959 - (028) 6650 6738 - (028) 6650 8738
·
vplsnguyenhung@gmail.com
·
Thứ 2 - Thứ 7 08:00-17:00
Bấm gọi Luật sư

Thời gian nghỉ thai sản là bao nhiêu ngày? Chế độ nghỉ thai sản 2022

Người lao động có thời gian nghỉ thai sản là bao nhiêu ngày? Chế độ khám thai, sẩy thai, sinh con và phục hồi sức khỏe sau khi sinh con đối với người lao động nữ như thế nào? Mức hưởng chế độ thai sản 2022 là bao nhiêu? Luật Nguyễn Hưng sẽ giải đáp chi tiết các vấn đề này trong bài viết dưới đây.

Chế độ thai sản 2022
Chế độ thai sản 2022

Điều kiện hưởng chế độ thai sản 2022 đối với nữ

– Điều kiện hưởng chế độ thai sản được quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, theo đó thì lao động nữ sẽ được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Lao động nữ mang thai;
 • Lao động nữ sinh con;
 • Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
 • Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
 • Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản.

– Lao động nữ sinh con, mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ, nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

– Lao động nữ sinh con đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

– Người lao động đủ điều kiện đóng BHXH theo quy định trên mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Thời gian nghỉ thai sản là bao nhiêu ngày?

Hưởng chế độ khi khám thai

– Trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 05 lần, mỗi lần 01 ngày; trường hợp ở xa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 02 ngày cho mỗi lần khám thai.

– Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Thời gian nghỉ thai sản là bao nhiêu ngày
Thời gian nghỉ thai sản là bao nhiêu ngày

Hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý

– Khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau:

 • 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi;
 • 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi;
 • 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi;
 • 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.

– Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Hưởng chế độ khi sinh con

– Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

– Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

– Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá quy định của luật; thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

– Thời gian hưởng chế độ thai sản này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Nghĩ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi sinh con

– Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản theo quy định của luật, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

– Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

– Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định này do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

 • Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;
 • Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;
 • Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

Mức hưởng chế độ thai sản năm 2022

Trợ cấp một lần khi sinh con

– Lao động nữ sinh con thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con.

– Mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng/ tháng. Vậy, mức trợ cấp một lần khi sinh con là 1.490.000 * 2 = 2.960.000 đồng.

Mức hưởng chế độ thai sản 2022
Mức hưởng chế độ thai sản 2022

Tiền trợ cấp thai sản khi lao động nữ sinh con

– Lao động nữ sinh con đáp ứng đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản theo luật định thì mức hưởng chế độ thai sản được tính là mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

– Mức hưởng một ngày được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày.

Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

– Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

– Mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng/ tháng. Vậy, mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày là 30% * 1.490.000 = 447.000 đồng.

Một số câu hỏi về chế độ thai sản thường gặp

Mang thai được 1 tháng nhưng đã xin nghỉ việc thì có được chế độ thai sản?

Theo quy định tại khoản 4 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản đóng BHXH theo quy định mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Vậy, nếu đủ điều kiện được chế độ thai sản và đóng BHXH đầy đủ theo đúng quy định thì khi mang thai được 1 tháng nhưng đã xin nghỉ việc thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định của luật.

Đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì có đồng thời được hưởng chế độ thai sản không?

Trường hợp đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp nếu đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh, đủ điều kiện được hưởng chế độ thai sản thì có thể đồng thời được hưởng chế độ thai sản. Vì hai chế độ này không ảnh hưởng tới nhau, hoàn toàn độc lập nên có thể được hưởng đồng thời với nhau.

Công ty cắt đóng bảo hiểm thì có được hưởng thai sản không?

Điều kiện để được hưởng chế độ thai sản là phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Nếu người lao động đã đóng BHXH đủ thời gian quy định trước khi sinh con thì khi công ty cắt đóng bảo hiểm, người lao động vẫn được hưởng chế độ thai sản.

Sau khi sinh bao lâu thì được thanh toán bảo hiểm thai sản?

Theo quy định tại Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho người sử dụng lao động. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Và trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

Như vậy, sau khi nộp đầy đủ hồ sơ cho người sử dụng lao động, tối đa là 20 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ, người lao động sẽ được thanh toán bảo hiểm thai sản.

Nam giới có được nghỉ theo chế độ thai sản khi vợ sinh con?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con vẫn được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Bài viết trên chia sẻ các vấn đề liên quan chế độ thai sản 2022, thời gian nghỉ việc, mức hưởng chế độ thai sản… Nếu bạn đọc còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ Luật Nguyễn Hưng để được giải đáp chi tiết..

Đánh giá

Bài Viết Mới Nhất:

Hãy để luật sư giúp bạn!

Nếu bạn cần bất kỳ trợ giúp nào, xin vui lòng liên hệ ngay với Văn phòng luật sư Nguyễn Hưng và Cộng sự.

Gọi ngay : 090 2077 959

vplsnguyenhung@gmail.com Thứ 2 – Thứ 7 08:00-17:00