090 2077 959 - (028) 6650 6738 - (028) 6650 8738
·
vplsnguyenhung@gmail.com
·
Thứ 2 - Thứ 7 08:00-17:00
Bấm gọi Luật sư

Hướng dẫn làm thủ tục rút tiền bảo hiểm xã hội 1 lần

Trong những tháng đầu năm 2022 đã có hơn 200.000 lượt người đã rút tiền bảo hiểm xã hội 1 lần để giải quyết những khó khăn sau thời gian dịch Covid-19. Luật Nguyễn Hưng sẽ hướng dẫn quý khách chi tiết thủ tục rút tiền bảo hiểm xã hội 1 lần trong bài viết dưới đây.

Thủ tục rút bảo hiểm xã hội 1 lần
Thủ tục rút bảo hiểm xã hội 1 lần

Những đối tượng được hưởng BHXH 1 lần

Căn cứ Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội quy định về bảo hiểm xã hội một lần thì đối tượng được hưởng bảo hiểm một lầ là người lao động được quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội gồm:

 • Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;
 • Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;
 • Cán bộ, công chức, viên chức;
 • Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;
 • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hã sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;
 • Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;
 • Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
 • Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;
 • Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Và những đối tượng trên phải thuộc các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội:

 • Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;
 • Ra nước ngoài để định cư;
 • Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quyd dịnh của Bộ Y tế;
 • Trường hợp người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

>> Xem thêm: Quy định về mức lương đóng bảo hiểm xã hội

Hướng dẫn làm thủ tục rút tiền BHXH 01 lần

Hồ sơ rút tiền BHXH 01 lần cần có gì?

Tại Điều 109 Luật Bảo hiểm xã hội quy định về hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần gồm:

 • Sổ bảo hiểm xã hội.
 • Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động.
 • Đối vớingười ra nước ngoài để định cư phải nộp thêm bản sao giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ sau đây:

+ Hộ chiếu do nước ngoài cấp;

+ Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài;

+ Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp.

 • Trích sao hồ sơ bệnh án trong trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 60 và điểm c khoản 1 Điều 77 của Luật bảo hiểm xã hội.
 • Đối với người lao động quy định tại Điều 65 và khoản 5 Điều 77 của Luật bảo hiểm xã hội thì hồ sơ hưởng trợ cấp một lần được thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 109 Luật bảo hiểm xã hội.

Nộp hồ sơ ở đâu?

Người có yêu cầu nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội 01 lần đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi mình đang cư trú.

Người lao động có yêu cầu có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội, qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp hồ sơ điện tử.

Thời gian giải quyết bao lâu?

Thời gian giải quyết được quy định tại khoản 3,4 Điều 110 Luật Bảo hiểm xã hội.

“3. Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động đủ điều kiện và có yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần nộp hồ sơ quy định tại Điều 109 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

4. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người hưởng lương hưu hoặc trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối vớitrường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Cách viết mẫu đơn xin hưởng BHXH 01 lần như thế nào?

Mẫu đơn và cách viết được quy định và hướng dẫn tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH năm 2019. Mẫu số 14-HSB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên (1): …………………………………. sinh ngày …../…../…….. giới tính……..………………………………………….

Mã số BHXH:……………………………………………………….……………………………………………………………………..

Số CMND/căn cước công dân/ Số Hộ chiếu: …………. do ……………………. cấp ngày ……… tháng ……… năm…………;

Số điện thoại di động (2):  …………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ liên hệ (3):…………………………………………………………………………………………………………………………………. (4)

Nội dung yêu cầu giải quyết (5):……………………………………………………………………………………………………………………

BHXH một lần

Lương hưu. Thời điểm hưởng từ tháng ………………………. năm …………………………

– Lý do nộp chậm (6): …………………………………………………………………………………………………………………………………

Trợ cấp một lần để đi nước ngoài định cư

Chuyển nơi hưởng (hồ sơ chờ hưởng) lương hưu, trợ cấp BHXH từ tháng ………………….năm ……………………

Hưởng lại lương hưu/trợ cấp BHXH từ tháng ……………. năm …………………..

Nhận lương hưu/trợ cấp BHXH của những tháng chưa nhận

Yêu cầu khác (7)………………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ nhận lương hưu/trợ cấp BHXH/nơi cư trú mới (8)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nơi đăng ký KCB: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Hình thức nhận tiền lương hưu/trợ cấp BHXH (9)

Tiền mặt         Tại cơ quan BHXH          Qua tổ chức dich vụ BHXH

ATM: Chủ tài khoản ………………………………. Số tài khoản ……………….. Ngân hàng …………………………………. Chi nhánh ………………………………

Giải trình trong trường hợp nộp hồ sơ chậm (10):

 

………….., ngày ……. tháng ….. năm ……

                             Người làm đơn

                               (Ký, ghi rõ họ tên)

 HƯỚNG DẪN LẬP MẪU 14-HSB

 • Ghi đầy đủ họ và tên của người hưởng;

(2) Ghi số điện thoại. Trường hợp người lao động không có điện thoại thì có thể ghi số điện thoại của người thân khi cần liên lạc kèm theo họ và tên, mối quan hệ với người đó;

(3) Ghi đầy đủ địa chỉ nơi đang cư trú của người có yêu cầu giải quyết: Số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã (ph­ường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố; trường hợp người hưởng ủy quyền cho người khác làm đơn và thủ tục thì ghi địa chỉ của người được ủy quyền;

(4) Trường hợp người được ủy quyền là người làm đơn thì ghi rõ: “Tôi là …. được ủy quyền làm đơn” còn không thì để trống. Ví dụ: Tôi là Nguyễn Văn A được ủy quyền làm đơn”; đồng thời nộp kèm theo Giấy ủy quyền.

(5) Đánh dấu vào nội dung yêu cầu giải quyết và ghi cụ thể các thông tin.

(6) Trường hợp nộp hồ sơ chậm hơn so với thời điểm hưởng lương hưu hoặc bị mất giấy chứng nhận chờ hưởng chế độ thì bổ sung giải trình trong thời gian nộp hồ sơ chậm có xuất cảnh trái phép hoặc bị Tòa án tuyên bố mất tích hoặc chấp hành hình phạt tù giam không (nếu có thì ghi cụ thể thời gian xuất cảnh trái phép, bị tuyên bố mất tích hoặc thời gian chấp hành hình phạt tù giam) hoặc nêu rõ mất giấy chứng nhận chờ hưởng chế độ và cam kết chịu trách nhiệm về nội dung giải trình.

(7) Trường hợp có yêu cầu khác thì ghi rõ nội dung yêu cầu và các thông tin liên quan đến yêu cầu giải quyết, ví dụ: Trường hợp không thống nhất thông tin về họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh giữa chứng minh nhân dân /hộ chiếu/căn cước công dân và hồ sơ hưởng, chờ hưởng BHXH thì ghi rõ không thống nhất về thông tin gì kèm theo bản sao chứng minh nhân dân/hộ chiếu căn cước công dân.

(8) Địa chỉ nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, nơi cư trú mới di chuyển đến: Ghi rõ số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã (ph­ường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố. Trường hợp đã xác định được điểm chi trả tại nơi đề nghị nhận thì ghi rõ.

(9) Đánh dấu vào các ô tương ứng để chọn hình thức nhận tiền lương hưu, trợ cấp.

Nếu nhận trợ cấp một lần bằng tiền mặt thì đánh dấu tiếp để chọn nơi nhận là tại cơ quan BHXH hay thông qua tổ chức dịch vụ BHXH; nếu nhận thông qua tài khoản ATM thì ghi bổ sung số tài khoản, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng mở tài khoản.

(10) Trường hợp nộp hồ sơ chậm hơn so với thời hạn quy định thì nêu rõ lý do nộp chậm.

Cách tính trược giá khi hưởng lương BHXH 01 lần

Căn cứ Điều 2, Điều 3 của Thông tư 32/2017/TT-BLĐXH, có 02 cách tính đối với từng đối tượng khác nhau:

 • Cách tính đối với người lao động thuộc khoản 1 Điều 1 Thông tư 32/2017/TT-BLĐXH:
Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm = Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm X Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng
 • Cách tính đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc khoản 2 Điều 1 Thông tư 32/2017/TT-BLĐXH:
Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm = Tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm X Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng

Nên nhận lương hưu hay nhận BHXH 01 lần

Tùy vào nhu cầu và mục đích của mỗi người, pháp luật không bắt buộc người lao động phải chọn nhận lương hưu hay nhận BHXH 01 lần.

Có nên rút bảo hiểm xã hội 1 lần không?
Có nên rút bảo hiểm xã hội 1 lần không?

Xét về thủ tục và thời gian, để nhận được lương hưu thì người lao động mất nhiều thời gian và thủ tục hơn nhận BHXH 01 lần. Mỗi lựa chọn đều có 02 mặt, nếu người lao động cần số vốn để tiếp tục kinh doanh thì nên nhận BHXH 01 lần còn nếu người lao động chọn nhận lương hưu thì hằng tháng vẫn đảm bảo có được số tiền nhất định để phục vụ cho chi tiêu hằng ngày.

Qua bài viết này, người lao động có thể tự mình làm thủ tục nhận bảo hiểm xã hội 1 lần một cách dễ dàng. Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ Luật Nguyễn Hưng để được giải đáp.

Đánh giá

Bài Viết Mới Nhất:

Hãy để luật sư giúp bạn!

Nếu bạn cần bất kỳ trợ giúp nào, xin vui lòng liên hệ ngay với Văn phòng luật sư Nguyễn Hưng và Cộng sự.

Gọi ngay : 090 2077 959

vplsnguyenhung@gmail.com Thứ 2 – Thứ 7 08:00-17:00