090 2077 959 - (028) 6650 6738 - (028) 6650 8738
·
vplsnguyenhung@gmail.com
·
Thứ 2 - Thứ 7 08:00-17:00
Bấm gọi Luật sư

Tội mua bán trái phép chất ma túy tại điều 251 bộ luật hình sự

Hành vi mua bán trái phép chất ma túy là gì? Cấu thành tội mua bán trái phép chất ma túy ra sao? Tội mua bán trái phép chất ma túy bị xử lý như thế nào? Trường hợp mua hộ ma túy hoặc chở người mua bán ma túy mà không biết thì có bị truy cứu trách nhiệm không? Luật Nguyễn Hưng sẽ tư vấn chi tiết trong bài viết này.

Mua bán trái phép chất ma túy là hành vi gì?

Ma túy là chất cấm, có tác hại rất lớn đến con người và xã hội, việc sử dụng, mua bán, vận chuyển phải được nhà nước cho phép. Mua bán trái phép chất ma túy là hành vi mua bán trái phép chất cấm, bao gồm luôn những hành vi mua bán hộ có hưởng tiền công hoặc có lợi ích khác, mua chất ma túy sau đó bán lại, xin chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác,…

Hành vi mua bán trái phép chất ma túy là gì?
Hành vi mua bán trái phép chất ma túy là gì?

Cấu thành tội mua bán trái phép chất ma túy

Về mặt chủ thể

Người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đối với tội mua bán trái phép chất ma túy. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng và người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.

Về mặt khách thể

Tội phạm này xâm hại đến các quy định cảu Nhà nước về quản lý các chất ma túy, xâm phạm đến trật tự an ninh xã hội.

Về mặt khách quan

Người phạm tội có các hành vi mua bán, trao đổi chất ma túy với người khác có phát sinh lợi nhuận hoặc có lợi ích khác. Bao gồm:

 • Mua bán trái phép chất ma túy cho người khác, mua bán hộ chất ma túy để hưởng tiền công hoặc có lợi ích khác;
 • Mua đi bán lại trái phép chất ma túy;
 • Xin chất ma túy của người khác nhằm bán lại trái phép;
 • Dùng ma túy để trao đổi, thanh toán hàng hóa thay tiền;
 • Dùng tài sản để trao đổi chất ma túy;…

Về mặt chủ quan

Người phạm tội thực hiện hành vi lỗi cố ý, biết rõ hành vi phạm tội là trái với pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện với mục đích lợi nhuận hoặc có lợi ích khác.

Tội mua bán trái phép chất ma túy bị xử lý thế nào?

Tội mua bán trái phép chất ma túy được quy định tại Điều 251 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 với 4 khung hình phạt chính và 01 khung hình phạt bổ sung, cụ thể:

Tội mua bán trái phép chất ma túy bị xử lý như thế nào?
Tội mua bán trái phép chất ma túy bị xử lý như thế nào?

Khung hình phạt thứ nhất

Tại khoản 1 quy định người nào có hành vi cấu thành tội mua bán trái phép chất ma túy thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Khung hình phạt thứ hai

Người phạm tội thuộc một trong các trường hợp được quy định tại khoản 2 thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

 • Có tổ chức;
 • Phạm tội 02 lần trở lên;
 • Đối với 02 người trở lên;
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
 • Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
 • Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội hoặc bán mua túy cho người dưới 16 tuổi;
 • Qua biên giới;
 • Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cooca có khối lượng từ 500 gram đến dưới 01 kilôgam;
 • Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam;
 • Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam;
 • Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam;
 • Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;
 • Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam;
 • Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít đến dưới 250 mililít;
 • Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm h đến điểm o khoản này;
 • Tái phạm nguy hiểm.

Khung hình phạt thứ ba

Người phạm tội thuộc một trong các trường hợp được quy định tại khoản 3 thì bị phạt từ 15 năm đến 20 năm.

 • Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 05 kilôgam;
 • Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 30 gam đến dưới 100 gam;
 • Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 25 kilôgam đến dưới 75 kilôgam;
 • Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 200 kilôgam đến dưới 600 kilôgam;
 • Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 150 kilôgam;
 • Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam;
 • Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 250 mililít đến dưới 750 mililít;
 • Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.

Khung hình phạt thứ tư

Đây là khung hình phạt cao nhất đối với tội này, người phạm tội bị phạt tù từ 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4.

 • Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên;
 • Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng 100 gam trở lên;
 • Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng 75 kilôgam trở lên;
 • Quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên;
 • Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên;
 • Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên;
 • Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750 mililít trở lên;
 • Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.

>>> Xem thêm về các tội danh khác liên quan tới ma túy khác tại:

Mua hộ ma túy bị xử lý như thế nào?

Hành vi mua hộ ma túy còn tùy thuộc vào mục đích mua hộ ma túy để xác định hành vi cấu thành tội phạm. Các hành vi như: mua hộ và cùng sử dụng chất ma túy; mua hộ vì mục đích tiền công hoặc có lợi ích khác;… có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về các tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Chở người mua bán ma túy mà không biết thì có bị truy cứu trách nhiệm không?

Bộ luật Hình sự quy định trường hợp vận chuyển trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy thì có thể bị truy tố tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tuy nhiên, tội vận chuyển trái phép chất ma túy về mặt chủ quan thuộc lỗi cố ý của người phạm tội. Trường hợp chở người mua bán ma túy mà không biết, không thể nhận thức được mình đang chở người phạm tội, không thuộc trường hợp phạm tội có tổ chức, cũng không phải đồng phạm thì chưa đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trên đây là tư vấn về tội mua bán trái phép chất ma túy và các vấn đề pháp lý liên quan. Nếu bạn đang gặp các vướng mắc về các vấn đề pháp lý khác cần được luật sư tư vấn. Vui lòng liên hệ Luật Nguyễn Hưng qua số điện thoại (028) 6650 6738 – (028) 6650 8738 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ từ đội ngũ luật sư.

Đánh giá

Bài Viết Mới Nhất:

Hãy để luật sư giúp bạn!

Nếu bạn cần bất kỳ trợ giúp nào, xin vui lòng liên hệ ngay với Văn phòng luật sư Nguyễn Hưng và Cộng sự.

Gọi ngay : 090 2077 959

vplsnguyenhung@gmail.com Thứ 2 – Thứ 7 08:00-17:00