090 2077 959 - (028) 6650 6738 - (028) 6650 8738
·
vplsnguyenhung@gmail.com
·
Thứ 2 - Thứ 7 08:00-17:00
Bấm gọi Luật sư

Giải đáp nhanh các câu hỏi về hợp đồng thuê nhà

Không ký hợp đồng thuê nhà có vi phạm pháp luật không?

Theo quy định của Luật Nhà ở thì Hợp đồng về nhà ở do các bên thỏa thuận và phải được lập thành văn bản. Do đó khi thuê nhà các bên phải ký hợp đồng thuê nhà theo quy định của pháp luật.

Cơ sở pháp lý: Điều 121 Luật Nhà ở.

Giải đáp nhanh các câu hỏi về hợp đồng thuê nhà
Giải đáp nhanh các câu hỏi về hợp đồng thuê nhà

Hợp đồng thuê nhà có cần phải công chứng không?

Không. Hợp đồng thuê nhà ở không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

Cơ sở pháp lý: Điều 122 Luật Nhà ở.

Người thuê nhà có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê khi chủ nhà tự ý tăng tiền thuê trái với quy định trong hợp đồng thuê không?

Có vì theo quy định tại Điều 132 Luật nhà ở thì Bên thuê nhà ở có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở khi bên cho thuê nhà ở tăng giá thuê nhà ở bất hợp lý hoặc tăng giá thuê mà không thông báo cho bên thuê nhà ở biết trước theo thỏa thuận.

Cơ sở pháp lý: Điều 132 Luật Nhà ở.

>> Xem thêm: Giải quyết tranh chấp hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất viết tay

Hợp đồng thuê nhà còn thời hạn nhưng chủ nhà đang thuê chết thì xử lý như thế nào?

Trường hợp chủ sở hữu nhà ở chết mà thời hạn thuê nhà ở vẫn còn thì bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng. Người thừa kế có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà ở đã ký kết trước đó, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Cơ sở pháp lý: Điều 133 Luật Nhà ở.

Nếu bên thuê nhà gặp khó khăn tài chính thì chủ nhà có quyền chấm dứt hợp đồng thuê nhà hay không?

Bên cho thuê nhà ở có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà và thu hồi nhà ở đang cho thuê khi Bên thuê không trả tiền thuê nhà ở theo thỏa thuận từ 03 tháng trở lên mà không có lý do chính đáng. Như vậy, chủ nhà có quyền chấm dứt hợp đồng thuê sau 03 tháng kể từ thời điểm bên thuê không trả tiền thuê nhà.

Cơ sở pháp lý: Điều 132 Luật Nhà ở.

Có được chấm dứt hợp đồng cho thuê nhà và lấy lại nhà ngay trong trường hợp bên thuê không trả tiền thuê đúng hạn hay không?

Trường hợp các bên thỏa thuận việc trả tiền thuê theo kỳ hạn thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, nếu bên thuê không trả tiền trong ba kỳ liên tiếp, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Như vậy, bên cho thuê có quyền lấy lại nhà nếu các bên có thỏa thuận sẽ lấy lại nhà trong trường hợp bên thuê không trả tiền thuê đúng hạn.

Cơ sở pháp lý: Điều 481 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Người thuê nhà sử dụng nhà không đúng mục đích trong hợp đồng thuê nhà thì bên cho thuê có được đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê trước thời hạn không?

Có. Bên cho thuê nhà ở có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà trước thời hạn khi bên thuê sử dụng nhà ở không đúng mục đích như đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Cơ sở pháp lý: Điều 132 Luật Nhà ở.

Bên thuê nhà làm mất trật tự gây ảnh hưởng sinh hoạt của hàng xóm thì chủ nhà có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà không?

Có. Chủ nhà có quyền đơn phương chấp dứt hợp đồng thuê nhà trong trường hợp Bên thuê làm mất trật tự, vệ sinh môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của những người xung quanh đã được bên cho thuê nhà ở hoặc tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc lập biên bản đến lần thứ ba mà vẫn không khắc phục.

Cơ sở pháp lý: Điều 132 Luật Nhà ở.

Người thuê nhà tự ý cho thuê lại nhà ở đang thuê mà không có sự đồng ý của chủ nhà thì chủ nhà có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng không?

Có. Chủ nhà có quyền đơn phương chấp dứt hợp đồng thuê nhà trong trường hợp Bên thuê chuyển đổi, cho mượn, cho thuê lại nhà ở đang thuê mà không có sự đồng ý của bên cho thuê.

Cơ sở pháp lý: Điều 132 Luật Nhà ở.

Nhà bị hư hỏng nặng nhưng chủ nhà không sửa chữa thì người thuê nhà có được chấm dứt hợp đồng thuê nhà không?

Có. Bên thuê có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà khi bên cho thuê không sữa chữa nhà ở khi có hư hỏng nặng.

Cơ sở pháp lý: Điều 132 Luật Nhà ở.

>> Xem thêm: Giải đáp nhanh những câu hỏi về tranh chấp đất đai (Phần 1)

Đánh giá

Bài Viết Mới Nhất:

Hãy để luật sư giúp bạn!

Nếu bạn cần bất kỳ trợ giúp nào, xin vui lòng liên hệ ngay với Văn phòng luật sư Nguyễn Hưng và Cộng sự.

Gọi ngay : 090 2077 959

vplsnguyenhung@gmail.com Thứ 2 – Thứ 7 08:00-17:00