090 2077 959 - (028) 6650 6738 - (028) 6650 8738
·
vplsnguyenhung@gmail.com
·
Thứ 2 - Thứ 7 08:00-17:00
Bấm gọi Luật sư

Giải đáp nhanh những câu hỏi về tranh chấp đất đai (Phần 1)

Có bắt buộc phải tiến hành hòa giải tranh chấp đất đai hay không?

Hòa giải tranh chấp đất đai là thủ tục bắt buộc, khi các bên xảy ra tranh chấp đất đai thì Nhà nước khuyến khích tự hỏa giải với nhau hoặc thông qua hòa giải cơ sở, nếu không tự hòa giải được thì phải có đơn gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã/phường để tiến hành hòa giải.

Hòa giải tranh chấp đất đai được quy định ra sao?

Hòa giải tranh chấp đất đai được quy định tại Điều 202 Luật Đất đai 2013 và Điều 88 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Theo đó, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp là cơ quan tổ chức tiến hành hòa giải. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân cấp xã được thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai. Việc hòa giải phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên và có xác nhận hòa giải thành hoặc hoàn giải không thành của Ủy ban nhân dân cấp xã.

>> Tham khảo: dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp đất đai

Hòa giải tranh chấp đất đai có bắt buộc các bên tranh chấp phải có mặt hay không?

Không bắt buộc các bên tranh chấp phải có mặt trong phiên hòa giải tranh chấp đất đai. Nếu như một trong hai bên vắng mặt đến lần thứ hai thì được coi là việc hòa giải không thành.

Hòa giải tranh chấp đất đai không thành thì sẽ xử lý như thế nào?

Hòa giải tranh chấp đất đai không thành thì được giải quyết như sau:

– Đương sự có thể nộp đơn yêu cầu Tòa án giải quyết nếu có giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai;

– Đương sự được lựa chọn một trong hai hình thức giải quyết là yêu cầu Tòa án hoặc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định nếu không có giấy chứng nhận hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai.

Tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất không hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã thì có khởi kiện ra Tòa án được không?

Tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất thì việc hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã không phải là điều kiện để khởi kiện vụ án. Do đó, không hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã thì vẫn được khởi kiện ra Tòa án.

Tranh chấp đất đai không có sổ thì Tòa án có phải cơ quan duy nhất giải quyết không?

Đương sự có quyền lựa chọn nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân.

Khi nào thì Ủy ban nhân dân xã tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai?

Ủy ban nhân dân xã tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai khi nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai của đương sự.

Hồ sơ giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh gồm thành phần gì?

Hồ sơ gồm có:

– Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai;

– Biên bản hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã; biên bản làm việc với các bên tranh chấp và người có liên quan; biên bản kiểm tra hiện trạng đất tranh chấp; biên bản cuộc họp các ban, ngành có liên quan để tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai đối với trường hợp hòa giải không thành; biên bản hòa giải trong quá trình giải quyết tranh chấp;

– Trích lục bản đồ, hồ sơ địa chính qua các thời kỳ liên quan đến diện tích đất tranh chấp và các tài liệu làm chứng cứ, chứng minh trong quá trình giải quyết tranh chấp;

– Báo cáo đề xuất và dự thảo quyết định giải quyết tranh chấp hoặc dự thảo quyết định công nhận hòa giải thành.

Giải quyết đơn yêu cầu tranh chấp đất đai theo trình tự như thế nào?

– Bước 1: Hòa giải tranh chấp đất đai;

– Bước 2: Thực hiện giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan có thẩm quyền;

– Bước 3: Ra quyết định giải quyết tranh chấp đất đai;

– Bước 4: Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực thi hành.

>> Xem thêm: Giải đáp nhanh những câu hỏi về tranh chấp đất đai (Phần 2).

4.5/5 - (2 đánh giá)

Bài Viết Mới Nhất:

Hãy để luật sư giúp bạn!

Nếu bạn cần bất kỳ trợ giúp nào, xin vui lòng liên hệ ngay với Văn phòng luật sư Nguyễn Hưng và Cộng sự.

Gọi ngay : 090 2077 959

vplsnguyenhung@gmail.com Thứ 2 – Thứ 7 08:00-17:00