090 2077 959 - (028) 6650 6738 - (028) 6650 8738
·
vplsnguyenhung@gmail.com
·
Thứ 2 - Thứ 7 08:00-17:00
Bấm gọi Luật sư

Tội vi phạm quy định về cạnh tranh tại điều 217 Bộ luật hình sự

Vi phạm quy định về cạnh tranh là gì? Tội vi phạm quy định về cạnh tranh được quy định như thế nào? Dấu hiệu pháp lý của tội phạm và các khung hình phạt chi tiết đối với các nhân và pháp nhân thương mại ra sao? Luật Nguyễn Hưng sẽ giải đáp chi tiết trong bài viết bên dưới.

Vi phạm quy định về cạnh tranh là gì?

Cạnh tranh là sự ganh đua của các chủ thể để giành phần hơn hay ưu thế về phía mình trong một hay nhiều lĩnh vực nào đó.

Vi phạm về cạnh tranh là những hành vi cạnh tranh không lành mạnh, không được pháp luật cho phép và bị cấm thực hiện như: Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh; thỏa thuận loại bỏ khỏi thị trường những doanh nghiệp không phải là các bên của thỏa thuận; thỏa thuận phân chia thị trường tiêu thụ, nguồn cung cấp hàng hóa, nguồn cung dịch vụ,…

Tội vi phạm quy định về cạnh tranh tại điều 217 Bộ luật hình sự
Tội vi phạm quy định về cạnh tranh tại điều 217 Bộ luật hình sự

Tội vi phạm quy định về cạnh tranh được quy định như thế nào?

Tội vi phạm quy định về cạnh tranh được quy định tại Điều 217, chương XVIII các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Bộ luật Hình sự 2015. Cụ thể:

Điều 217. Tội vi phạm quy định về cạnh tranh

Người nào trực tiếp tham gia hoặc thực hiện các hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh thuộc một trong các trường hợp sau đây, thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho người khác từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh;

b) Thỏa thuận loại bỏ khỏi thị trường những doanh nghiệp không phải là các bên của thỏa thuận;

c) Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh khi các bên tham gia thỏa thuận có thị phần kết hợp trên thị trường liên quan 30% trở lên thuộc một trong các trường hợp: thỏa thuận ấn định giá hàng hóa, dịch vụ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp; thỏa thuận phân chia thị trường tiêu thụ, nguồn cung cấp hàng hóa, nguồn cung dịch vụ; thỏa thuận hạn chế hoặc kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua bán hàng hóa, dịch vụ; thỏa thuận hạn chế phát triển kỹ thuật, công nghệ, hạn chế đầu tư; thỏa thuận áp đặt cho doanh nghiệp khác điều kiện ký kết hợp đồng mua, bán hàng hóa, dịch vụ hoặc buộc doanh nghiệp khác chấp nhận nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Phạm tội 02 lần trở lên;

b) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt;

c) Lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường hoặc vị trí độc quyền thị trường;

d) Thu lợi bất chính 5.000.000.000 đồng trở lên;

đ) Gây thiệt hại cho người khác 3.000.000.000 đồng trở lên.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng;

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 02 năm;

c) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm kinh doanh, hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.”

Dấu hiệu pháp lý của tội phạm

Khách thể của tội phạm

Khách thể của tội này là trật tự kinh tế và hoạt động quản lý kinh tế của Nhà nước; xâm phạm đến sự cạnh tranh lành mạnh của các hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp trên thị trường.

Mặt khách quan của tội phạm

Mặt khách quan của tội phạm là những hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh, cạnh tranh không lành mạnh. Những hành vi cạnh tranh trái với nguyên tắc trung thực, thiện chí hay những chuẩn mực trong tập quán có thể hoặc đã gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác.

Các hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh được quy định như:

– Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh;

– Thỏa thuận loại bỏ khỏi thị trường những doanh nghiệp không phải là các bên của thỏa thuận;

– Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh khi các bên tham gia thỏa thuận có thị phần kết hợp trên thị trường liên quan 30% trở lên thuộc một trong các trường hợp: thỏa thuận ấn định giá hàng hóa, dịch vụ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp; thỏa thuận phân chia thị trường tiêu thụ, nguồn cung cấp hàng hóa, nguồn cung dịch vụ; thỏa thuận hạn chế hoặc kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua bán hàng hóa, dịch vụ; thỏa thuận hạn chế phát triển kỹ thuật, công nghệ, hạn chế đầu tư; thỏa thuận áp đặt cho doanh nghiệp khác điều kiện ký kết hợp đồng mua, bán hàng hóa, dịch vụ hoặc buộc doanh nghiệp khác chấp nhận nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng.

Mặt chủ quan của tội phạm

Người phạm tội hoặc pháp nhân phạm tội thực hiện các hành vi vi phạm với lỗi cố ý, nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện nhằm mục đích lợi ích cá nhân hay lợi ích khác.

Chủ thể của tội phạm

Chủ thể của tội vi phạm quy định về cạnh tranh có thể là cá nhân hoặc pháp nhân

– Cá nhân: Người từ đủ 16 tuổi trở lên, có đầy nủ năng lực trách nhiệm hình sự mà có hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh thì là chủ thể của tội này.

– Pháp nhân: pháp nhân thương mại bao gồm doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác mà có hành vi vi phạm cấu thành tội này thì cũng là chủ thể.

Tội vi phạm quy định về cạnh tranh bị xử lý như thế nào?

Tội vi phạm quy định về cạnh tranh tại Điều 217 Bộ luật Hình sự 2015 có 02 khung hình phạt chính, 01 khung hình phạt bổ sung đối với chủ thể là cá nhân và 01 khung hình phạt đối với chủ thể là pháp nhân thương mại.

Đối với cá nhân

Khung 1:

Bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm đối với các hành vi thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho người khác từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng

+ Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh;

+ Thỏa thuận loại bỏ khỏi thị trường những doanh nghiệp không phải là các bên của thỏa thuận;

+ Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh khi các bên tham gia thỏa thuận có thị phần kết hợp trên thị trường liên quan 30% trở lên thuộc một trong các trường hợp: thỏa thuận ấn định giá hàng hóa, dịch vụ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp; thỏa thuận phân chia thị trường tiêu thụ, nguồn cung cấp hàng hóa, nguồn cung dịch vụ; thỏa thuận hạn chế hoặc kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua bán hàng hóa, dịch vụ; thỏa thuận hạn chế phát triển kỹ thuật, công nghệ, hạn chế đầu tư; thỏa thuận áp đặt cho doanh nghiệp khác điều kiện ký kết hợp đồng mua, bán hàng hóa, dịch vụ hoặc buộc doanh nghiệp khác chấp nhận nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng.

Khung 2:

Phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm đối với các hành vi:

+ Phạm tội 02 lần trở lên;

+ Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt;

+  Lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường hoặc vị trí độc quyền thị trường;

+ Thu lợi bất chính 5.000.000.000 đồng trở lên;

+ Gây thiệt hại cho người khác 3.000.000.000 đồng trở lên.

Khung 3: hình phạt bổ sung

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Đối với pháp nhân thương mại

  • Khung 1: phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng đối với pháp nhân vi phạm thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 217 Bộ luật Hình sự 2015;
  • Khung 2: phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 02 năm đối với pháp nhân vi phạm thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 217 Bộ luật Hình sự 2015;
  • Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm kinh doanh, hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

Trên đây là nội dung chia sẻ của chúng tôi về “Tội vi phạm quy định về cạnh tranh“. Hy vọng bài viết mang lại những thông tin hữu ích dành cho quý khách. Trong quá trình tìm hiểu thông tin, nếu bạn còn những thắc mắc nào cần được giải đáp. Hãy liên hệ Luật Nguyễn Hưng qua số điện thoại (028) 6650 6738 – (028) 6650 8738 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ từ Luật sư.

Đánh giá

Bài Viết Mới Nhất:

Hãy để luật sư giúp bạn!

Nếu bạn cần bất kỳ trợ giúp nào, xin vui lòng liên hệ ngay với Văn phòng luật sư Nguyễn Hưng và Cộng sự.

Gọi ngay : 090 2077 959

vplsnguyenhung@gmail.com Thứ 2 – Thứ 7 08:00-17:00